Budžet nije potreban kompanijama! (Beyond Budgeting)

Budžet nije potreban kompanijama! (Beyond Budgeting)

BUDŽET NIJE POTREBAN KOMPANIJAMA! (BEYOND BUDGETING)

Da li je moguće da postoje uspešne kompanije…bez Budžeta? Moj odgovor je DA, i pokušaću da te motivišem da kreneš na zanimljivo putovanje sa Beyond Budgetingom.

Kada držim obuke controllerima (i ne-controllerima), uvek počinjem sa 10 glavnih procesa controllinga. Ovih 10 procesa predstavljaju kratak „opis posla controllera“ u 10 tačaka.

 

10 glavnih procesa u controllingu
                             10 glavnih procesa u controllingu

 

Ovaj proces modela controllinga je napravio IGC International Group of Controlling i ovaj model predstavlja standard u nemačkom controllingu. Na osnovu ovog modela su napisane i dve knjige, koje sam preveo i izdao u okviru MCB Menadžment Centra Beograd. Ove dve knjige su „vrh vrhova“ i predstavljaju standard za sve controllere.

 

Prve dve knjige o controllingu na srpskom!
                           Prve dve knjige o controllingu na srpskom!

Ako pažljivo pogledaš ovih 10 procesa, primetićeš da je proces broj 2. OPERATIVNO PLANIRANJE I BUDŽETIRANJE. Budžetiranje je proces koji obično kreće u avgustu/septembru i završava se u decembru. Kompanija (i controller) pokušavaju da „razbiju“ i razviju glavne kompanijske ciljeve na manje potplanove i da naprave operativne planove (budžete) za sledeću godinu. Obično se planiraju ključne stvari:

 • Prodaja
 • COGS (cena koštanja)
 • OPEX (operativni troškovi)
 • CAPEX (investicije)
 • Zaposleni
 • Kupci, zalihe
 • Proizvodnja
 • Cash flow
 • Marketing (brendovi, razvoj proizvoda, razvoj tržišta)

Planiranje je 1-godišnje i ono se deli na manje delove, mesečne planove. Neko ovaj proces zove „operativno planiranje“, „prodajno-finansijski plan“, „proizvodno-finansijski plan“. Ili, jednostavno Budžet.

Svi koji se bave controllingom znaju za ovaj proces. I, znaju za sve probleme koje imaju sa procesom budžetiranja! Na primer, napravili smo i 12.ICV sastanak gde je ključna tema bila softwer za budžetiranje, odnosno ORACLE Hyperion.

S obzirom da ne volim mnogo da teoretišem, onda sam pitao controllere iz prakse: „Koje vi probleme imate sa budžetom?“. Odgovore su mi dali polaznici Akademije controllinga – a oni su redom controlleri iz najboljih kompanija u Srbiji: Telekom Srbija, Carslberg, Atlantic grupa, Delta Holding, IDEA, Telenor, Jaffa, Bambi, Comtrade, Siemens, SAP, Avala Ada…

 

Akademija Controllinga
                                               Akademija Controllinga

 

Polaznici su imali dosta negativnih komentara na sam proces budžetiranja (lako je hejtovati, zar ne?).

Kritika Budžeta
                                                        Kritika Budžeta

 

Sumirao sam njihove utiske i ovo su glavni problemi kod Budžeta:

 • 1. Proces budžetiranja je suviše dugačak i spor. Kompanije najčešće potroše 3 do 6 meseci na izradu budžeta.
 • 2. Izrada budžeta košta. Procena je da je potrebno 20 čovek dana za 1 MEUR prometa. Na primer, ako kompanija ima promet od 30 MEUR, onda je trošak izrade Budžeta 600 čovek-dana.
 • 3. Ne dodaje mnogo vrednosti kompaniji. Menadžment često postavlja pitanje – šta je svrha Budžeta? Koliko on donosi nove, dodate vrednosti kompaniji?
 • 4. Suviše kratkoročno orjentisan. Budžet je orjentisan na 1-godišnje planiranje i često kažnjava dugoročne projekte.
 • 5.Okrenut ka prošlosti. Controlleri (i menadžeri) najčešće koriste stare, istorijske podatke. Ovi podaci često nemaju veze sa budućnošću.
 • 6.Rigidan. Budžet je fiksan, nepromenljiv. On uvodi stroga pravila kojih treba da se pridržavamo, bez obzira što se situacija na tržištu možda dramatično promenila.
 • 7.Budžet nema veze sa strategijom. Strateško planiranje je jedan proces, a operativno planiranje drugi proces. Kao što je jedna moja polaznica controllerka prokomentarisala „Oni se bave tamo nekom strategijom i filozofiranjem, a mi se bavimo konkretnim ciframa. Mi-operativci, uopšte ne sarađujemo sa njima-stratezima!“.
 • 8.Pospešuje pogrešno ponašanje.  Često ćete čuti razmišljanje: „Hej, imam još para u budžetu – daj da potrošim sve pare“ – bez obzira da li je to trošenje para opravdano ili ne.
 • 9.Formalnost, bez suštine. Budžet i planovi se prave „radi planova“ a ne radi operativne upotrebe. Ukoliko želite da vidite sliku koja govori o formi, a ne o suštini, kliknite na ovaj link.
 • 10.Previše detalja. Jedna controllerka je imala 620 cost centara i 220 vrsta troškova. Da li možete da zamislite planiranje tolikog broja detalja?

Ako su sve ovo problemi sa Budžetom (a jesu!), onda je logično pitanje – da li postoji alternativa izradi Budžeta? Da li mogu da postoje uspešne kompanije bez Budžeta? Odgovor je: DA, postoji alternativa i zove se Beyond Budgeting. Kompanije koje koriste principe Beyond Budgetinga nemaju proces budžetiranja. Ili, još jednostavnije – ove kompanije nemaju Budžet!

Najpoznatija kompanija je švedska banka Handelsbanken, koja je počela da primenjuje koncept i principe Beyond Budgetinga još 80-ih godina. Njihova filozofija je jednostavna:

 • Power to the people
 • Svaka filijala je banka za sebe

Oni su uveli radikalnu decentralizaciju i svaka filijala deluje kao mala banka. Na primer, svaki šef filijale samostalno odlučuje koje će proizvode da prodaje. Centrala banke služi samo kao podrška, a nikako kao “zapovedni centralni komandni sistem”.

 

Handelsbanken
                                                          Handelsbanken

 

Pored Handelsbanken, postoji i veliki broj drugih kompanija koje primenjuju koncept Beyond Budgetinga:

Kompanije koje primenjuju Beyond Budgeting
                         Kompanije koje primenjuju Beyond Budgeting

 

U Srbiji je kompanija Telenor prva uvela principe Beyond Budgetinga. Iskreno, ja sam bio šokiran kada sam prvi put čuo da u Telenoru nemaju Budžet! Moram priznati da sam tri puta morao da proverim da li sam dobro razumeo: „Vi nemate Budžet? Vi zaista nemate Budžet? A…jel vi nemate Budžet?“. Čak štaviše, dve godine je reč “Budžet” bila zabranjena u Telenoru :) Za više informacija o Telenoru i Beyond Budgetu klikni na ovaj link.

Hajde da sada vidimo i zbog čega se pojavio Beyond Budgetinga, odnosno koji su glavni uzroci. U poslednjih 20-ak godina dogodile su dve velike promene:

 • Okruženje
 • Zaposleni

Okruženje je postalo mnogo dinamičnije i kompleksnije. Globalizacija, internet, međusobna povezanost, SARS, SIDA, Krim, EU, SEKA…sve to dovodi do nepredvidljivosti i kompleksnosti u okruženju. Kupci su se promenili i postali razmaženi. Ranije je postojala potreba samo za jednim kolima, a sada imate izbor na stotine različitih kola.

 

Kompleksnost
                                                                Kompleksnost

 

Zaposleni su se promenili. Zaposleni više ne žele da se tretiraju kao roblje, žele da se pitaju, da imaju svoje mišljenje, žele da učestvuju u kreativnom delu posla. Ovo je moj omiljeni film koji objašnjava kako se (možda :) ) promenio posao zaposlenog.

 

 

Od običnog radnika, koji je radio po Tejlorovim principima, stvaramo novu vrstu radnika znanja (knowledge worker).

Tejlorizam vs Radnik znanja
                                                    Tejlorizam vs Radnik znanja

 

Ove dve promene dovode do toga da i tradicionalni Budžet ne može više da funkcioniše. Tradicionalni budžet je bio fokusiran na efikasnost a sada se traži fokus na upravljanju kompleksnošću. Tradicionalan budžet je fiksan, dok se od moderne kompanije traži fleksibilnost. Takođe, ove dve promene (okruženje i zaposleni) dovode do toga da se moraju menjati i dve ključne stvari:

 • Proces (budžet)
 • Liderstvo (zaposleni)

Proces. Kod tradicionalnog budžeta postoji problem da se iste cifre (isti brojevi) koriste za tri svrhe:

 • Ciljevi
 • Forecast (prognoza)
 • Alociranje resursa

U Beyond Budgeting konceptu ova tri procesa se posebno razdvajaju. Svaki od procesa (ciljevi, forecast, alociranje resursa) se zatim posebno unapređuje. Ključni proces postaje forecast, koji postaje dominantno važan proces u controllingu.

 

Razdvajanje 3 glavna procesa
                                          Razdvajanje 3 glavna procesa

 

Zaposleni. Pored samog procesa, važno je delegirati i osnažiti zaposlene. Ovde su najvažnije vrednosti koje kompanija i zaposleni zajednički dele. Kao posledica ovih promena, dolazi i do stvaranja 12 glavnih principa Beyond Budgetinga:

12 glavnih principa Beyond Budgetinga
                                     12 glavnih principa Beyond Budgetinga

 

Nadam se da sam te zainteresovao oko Beyond Budgetinga. Ako želiš dodatne informacije, pogledaj i:

Dodatne informacije o Beyond Budgetingu
                               Dodatne informacije o Beyond Budgetingu

Sajtovi:

 

Takođe, u Beogradu, 20.maja na 2.ICV Kongresu controllera glavni govornik je Bjarte Bognes. Bjarte je predsednik Beyond Budgeting Round Table i CFO Statoil. Bjarte je autor knjige “Implementing Beyond Budgeting”. Bjarte je prvi čovek controllinga u norveškoj državnoj naftnoj kompaniji Statoil (86 MLD EUR prometa, 30.000 zaposlenih). Nemoj propustiti priliku da čuješ iz prve ruke kako izgleda koncept implementacije Beyond Budgetinga.

2. ICV Kongres Controllera Srbije biće održan u Beogradu, Hotel Crowne Plaza, 20.maja 2014. godine. Očekujemo 250 controllera na jednom mestu. Vidimo se…

 

Bjarte Gogsnes, autor knjige "Implementing Beyond Budgeting"
              Bjarte Gogsnes, autor knjige “Implementing Beyond Budgeting”

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (355)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje