Budućnost računarstva u oblacima

Budućnost računarstva u oblacima

cloud

Šta je cloud računarstvo?

Cloud računarstvo je korišćenje sveobuhvatnih digitalnih mogućnosti koje se isporučuju putem interneta za organizacije da rade, inoviraju i služe klijentima. To eliminiše potrebu da organizacije hostuju digitalne aplikacije na sopstvenim serverima.

Sa cloud računarstvom, organizacije u suštini kupuju niz usluga koje nude dobavljači cloud usluga (CSP). Serveri CSP-a hostuju sve klijentove aplikacije. Organizacije mogu da unaprede svoju računarsku snagu brže i jeftinije preko cloud-a nego kupovinom, instaliranjem i održavanjem sopstvenih servera.

1.  Koji je glavni razlog prelaska na cloud?

Pandemija je pokazala da se digitalna transformacija više ne može odlagati — i da se može dogoditi mnogo brže nego što se ranije zamišljalo. Ništa nije kritičnije za korporativnu digitalnu transformaciju od toga da postanete poslovanje u cloud-u. Prednosti su brže vreme izlaska na tržište, pojednostavljena inovacija i skalabilnost i smanjeni rizik kada se njime efikasno upravlja. Cloud omogućava kompanijama da klijentima pruže nova digitalna iskustva – u danima, a ne mesecima – i isporučuje analitiku koja odsutna na starim platformama. Ali da bi prešli na operativni model koji je prvi u cloud-u, organizacije moraju uložiti zajednički napor koji počinje na vrhu. Tri akcije koje izvršni direktori mogu preduzeti kako bi povećali vrednost koju njihove kompanije dobijaju od računarstva u cloud-u su:

 • Uspostaviti model održivog finansiranja.
 • Razviti novi operativni model poslovne tehnologije.
 • Postaviti smernice za privlačenje i zadržavanje pravih inženjerskih talenata.

cloud

2.  Koja je cena/model nabavke cloud-a?

Neke usluge u cloud-u, kao što je prostor na serveru, su zakupljene. Lizing zahteva mnogo manje kapitala unapred od kupovine, nudi veću fleksibilnost za prebacivanje i proširenje korišćenja usluga, unapred smanjuje osnovne troškove kupovine hardvera i softvera i smanjuje poteškoće u održavanju i vlasništvu. Organizacije plaćaju samo za infrastrukturu i računarske usluge koje zadovoljavaju njihove potrebe u razvoju. Ali model autsorsinga je prikladniji od drugih analogija: probleme računarskog poslovanja klijenata u cloud-u rešavaju provajderi trećih strana koji isporučuju inovativne računarske usluge na zahtev širokom spektru kupaca, prilagođavaju te usluge specifičnim potrebama i rade na stalnom poboljšavanju ponude.

3.  Koji su rizici cloud-a?

Cloud nudi ogromne uštede i potencijal za inovacije. Međutim, kada kompanije migriraju u cloud, jednostavan pristup podizanja i pomeranja ne smanjuje troškove, tako da kompanije moraju da poprave svoje postojeće aplikacije kako bi iskoristile prednosti usluga u cloud-u.

Na primer, velika organizacija za finansijske usluge želela je da premesti više od 50 odsto svojih aplikacija u javni cloud u roku od pet godina. Njegovi ciljevi su bili da poboljša otpornost, vreme za tržište i produktivnost. Ali nisu sve njene poslovne jedinice morale da pređu istim tempom. IT rukovodstvo je stoga definisalo različite arhetipove usvajanja kako bi zadovoljilo tehničke potrebe, potrebe za rizikom i operativnim modelom svake jedinice.

Nasleđene arhitekture sajber bezbednosti i operativni modeli takođe mogu predstavljati probleme kada kompanije pređu na cloud. Rezultirajući problemi, međutim, uključuju pogrešne konfiguracije, a ne inherentne sigurnosne propuste u cloud-u. Jedno moćno rešenje? Obezbeđivanje radnog opterećenja u cloud-u za brzinu i agilnost: automatizovane bezbednosne arhitekture i procesi omogućavaju da se radna opterećenja obrađuju mnogo bržim tempom.

cloud2

 

4.  Kako različite industrije koriste cloud?

Očekuje se da će različite industrije videti dramatično različite koristi od cloud-a. Organizacije visoke tehnologije, maloprodaje i zdravstvene zaštite zauzimaju vrh kontinuuma hvatanja vrednosti. Elektronika i poluprovodnici, roba široke potrošnje i medijske kompanije čine sredinu. Organizacije za materijale, hemikalije i infrastrukturu grupišu se na donjem kraju.

Bez obzira na to, bezbrojni slučajevi upotrebe pružaju mogućnosti za otključavanje vrednosti u različitim industrijama, kao što pokazuju sledeći primeri:

 • Prodavac koji poboljšava ispunjenje više kanala, koristeći veštačku inteligenciju za optimizaciju zaliha na svim kanalima i za pružanje besprekornog korisničkog iskustva;
 • Zdravstvena organizacija koja implementira daljinsko praćenje zdravlja radi sprovođenja virtuelnih ispitivanja i poboljšanja pridržavanja;
 • Visokotehnološka kompanija koja koristi chat botove za pružanje podrške vrhunskog nivoa kombinujući telefon, e-poštu i ćaskanje;
 • Kompanija za naftu i gas koja koristi automatizovano predviđanje da bi automatizovala modeliranje ponude i potražnje i smanjila potrebu za ručnom analizom;
 • Organizacija za finansijske usluge koja implementira optimizaciju poziva korisnika koristeći algoritame za prepoznavanje glasa u realnom vremenu kako bi klijente u nevolji usmerila iskusnim predstavnicima za ponude za zadržavanje;
 • Dobavljač finansijskih usluga koji premešta aplikacije u poslovnim domenima okrenutim klijentima u javni klaud kako bi brže i uz minimalne troškove prodrli na obećavajuća tržišta;
 • Nosilac zdravstvenog osiguranja koji ubrzava prikupljanje milijardi dolara novih prihoda premeštanjem sistema u cloud radi interakcije sa provajderima kroz lakše uključivanje.

Cloud se razvija kako bi zadovoljio specifične potrebe kompanija. Od 2021. do 2024. očekuje se da će potrošnja javnog cloud-a na vertikalne aplikacije (kao što je upravljanje skladištem u maloprodaji i upravljanje rizikom preduzeća u bankarstvu) rasti za više od 40 procenata godišnje. Očekuje se da će potrošnja na horizontalna opterećenja (kao što je upravljanje odnosima sa klijentima) porasti za 25 procenata. Zdravstvene i proizvodne organizacije, na primer, planiraju da troše oko dva puta više na vertikalne aplikacije nego na horizontalne.

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina