- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

BUDI MENADŽER U TRENDU. Miloš Puzić, Rukovodilac službe održavanja, Hemofarm.

 

U modernom proizvodnom okruženju, koji se menja velikom brzinom, sve je fokusirano na procese. Procesi transformišu ulazne veličine (sirovine, pakovni materijal, informacije…) u proizvod odnosno uslugu. Tokom procesa se prikuplja veliki broj podataka na osnovu kojih je potrebno doneti odluke o eventualnim korekcijama i/ili o podobnosti postojećeg procesa.

Miloš Puzić

Miloš Puzić, Rukovodilac službe održavanja, Hemofarm.

 

Statistics in the hands of an engineer are like a lamppost to a drunk. They’re used more for support than illumination (Bill Sangster, 1989).

 

15.158 pakovanja u smeni, prinos od 98,86 %, dok je 4,2 % radnika odsutno zbog godišnjih odmora, 5,8 % iznosi porast prodaje, srednje vreme između zastoja 36h, 2 % uštede u potrošnji električne energije… Šta pokazuju ovi brojevi? Da li se na osnovu njih mogu doneti ispravne odluke o potrebi korekcije/ promene procesa? Da li su podaci verodostojni? Mnogo je pitanja na koje treba dati odgovor. Ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da svaki odgovor sadrži u sebi mogućnost pravljenja greške, javljaju se nova pitanja. Koliko je pouzdana odluka koja je doneta? Koliki rizik je preuzet odlukom? Čiji je rizik takve odluke: korisnika ili proizvođača? Kako se takve odluke ne bi donosile na osnovu „dobrog“ osećaja menadžera, inženjerske intuicije ili npr. brainstorming radionica koje ne koriste podatke, neophodno je da se usvoji način statističkog razmišljanja o procesima.

Svrha statističkog načina razmišljanja jeste donošenje utemeljenih odluka, odnosno odluka koje se donose na osnovu rezultata analize reprezentativnih podataka. Statistički način razmišljanja se generalno može prikazati kroz pet koraka:

  1. sakupljanje reprezentativnih podataka
  2. vizualizacije podataka
  3. analize podataka
  4. donošenje odluke o potrebi korekcije procesa ili smanjenja varijacije u cilju stabilizacije i bolje predvidivosti procesa i
  5. unapređenje procesa.

 

IIoT

IIoT

 

Prateći gore navedeni algoritam, obezbeđuje se da se „sirovi“ podaci koje dobijamo iz procesa, transformišu u razumljive i korisne informacije, da se informacije dalje pretvore u znanje, a znanje pretoči u „mudrost“, odnosno svakodnevni oblik komunikacije koji direktno oblikuje korporativnu kulturu. Big Data Analytics, Artificial Intelligence, Robotic Process Automation, IIoT, Industrial Revolution 4 samo su neki od naziva industrijskih pravaca za koje svakodnevno čujemo da značajno pomažu preduzećima u podizanju performansi procesa na viši nivo, a koja zapravo predstavljaju implementirana rešenja koja prate prethodno opisani statistički način razmišljanja.

 

Big Data Analytics

Big Data Analytics

 

Kompanije se, prema prirodi procesa kojima se bave, ili opredeljuju za neko „gotovo“ industrijsko rešenje bazirano na gore navedenim pravcima ili opredeljuju da sopstvenim razvojem i upotrebom statističkih programskih paketa postepeno dolaze do rešenja koja su skrojena prema njihovoj meri.

U sklopu programa kontinuiranog unapređenja procesa po Lean Six Sigma metodologiji, koji se u Hemofarmu sprovodi od 2012. godine, prepoznata je potreba za organizacijom kursa kojim se zaposlenima omogućuje da svakodnevno samostalno primenjuju statističke tehnike i znanja koja su do skoro bila isključivo predmet aktivnosti usko stručnih službi. U tu svrhu je omogućeno svim menadžerima i zaposlenima koji izraze želju za usavršavanjem da, kroz dvodnevni kurs statistike i upotrebe programskog paketa MINITAB, promene pogled na procese. Polaznici kursa, na osnovu brojnih primera, prolaze kroz pet faza statističkog načina razmišljanja usvajajući pre svega značaj Sig sigma metodologije u analizi i redukciji varijacija naših svakodnevnih procesa. Paralelno sa tim, polaznici usvajaju principe donošenja odluka zasnovanih na statističkim pokazateljima. Podstiče se maksimalno korišćenje grafičkih tehnika pri kreiranju, analizi i/ili izmenama procesa, čime se obezbeđuje brzi uvid u karakteristike procesa.

 

Usvajajući statistički način razmišljanja, menadžeri su dobili alat koji obezbeđuje:

 

S.M.A.R.T. ciljevi

S.M.A.R.T. ciljevi

 

Sa druge strane, stručnim saradnicima svih struka je omogućeno značajno skraćenje analize procesa, dato sredstvo za komunikaciju sa menadžmentom i osigurana kvalitetna kontrola nad procesima.

Na kraju, umesto zaključka, želja mi je da ohrabrim sve menadžere da maksimalno koriste statistiku kao alat koji „govori“ univerzalnim jezikom. Jer…

Without data you’re just another person with an opinion (W. Edwards Deming).

 

 

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #14. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku.

Još zanimljivih tekstova možete pročitati na ovom linku.