Controlling magazin #4: “PLANIRANJE”, Nikola Turkan Direktor sektora za Korporativno planiranje i analizu NIS a.d.

Controlling magazin #4: “PLANIRANJE”, Nikola Turkan Direktor sektora za Korporativno planiranje i analizu NIS a.d.

Controlling magazin #4: "PLANIRANJE", Nikola Turkan Direktor sektora za Korporativno planiranje i analizu NIS a.d.
Nikola Turkan, Direktor sektora za Korporativno planiranje i analizu, NIS a.d.
Nikola Turkan, Direktor sektora za Korporativno planiranje i analizu, NIS a.d.

 

Rukovodioce operativnog i strateškog planiranja u naftnoj industriji malo toga bi trebalo da iznenadi – trendovi su jasni. U većoj ili manjoj meri oni su uslovljeni promenama isporuka nafte na međunarodnom tržištu, geopolitičkim promenama na svetskoj sceni, promenama potrošnje na lokalnim tržištima i regionalnom razvoju. Krizni periodi nisu retkost, ali i oni po pravilu imaju privremeni karakter. Poslovanje u ovakvim uslovima je stabilno, a razvoj moguć. Akcenat je na sposobnosti menadžmenta je da kreira i realizuje strategiju razvoja biznisa.

Sa druge strane, i dobro izbalansiranu strategiju je teško realizovati. U više od 60% slučajeva velike organizacije ne uspevaju da realizuju strateške ciljeve. Alati za oživljavanje strategije su dobro poznati:

• Definisanje ciljeva i zadataka kroz izbalansirani sistem pokazatelja (Balanced scorecard) i inicijativa tačno usmerenih na ispunjenje strateških ciljeva.
• Njihova uspešna alokacija po organizacionim i funkcionalnim delovima kroz operativne planove, kao i isplatom kompenzacije na osnovu ocene efikasnosti.

U čemu je onda problem sa korporacijama koje u ovome ne uspevaju? U implementaciji strategije!

Kolege i ja najviše vremena provodimo upravo na preispitivanju uspešnosti implementacije strategije. Mi pokušavamo da utvrdimo povezanost operativnog i kratkoročnog planiranja sa strateškim ciljevima i procenimo efikasnost poslovanja menadžmenta kroz faktore odstupanja ciljnih pokazatelja, koje menadžment planira i na koje ima uticaj. Na šta najviše obraćamo pažnju?

Da li su usaglašeni operativni planovi sa strateškim ciljevima?

Nije retkost da menadžment radije donosi odluke o investiranju sredstava u tekuće biznis procese, nego u inovacije i razvoj usmeren na dostizanje strateških ciljeva. Pre svega, zbog privremenog efekta u vidu ispunjenja operativnih planova (obično godišnjih planova), čijim ispunjavanjem se u kraćim vremenskim periodima stiče novčana kompenzacija, imajući u vidu da je većina bonusnih šema (osim LTIlong term incenctives) u korporacijama vezuje za KPI pokazatelje operativnog plana. Čak i projekti sa većim indeksom profitabilnosti mogu rangiranjem da budu u prednosti u odnosu na projekte koji i sa manjim indeksom predstavljaju strateški važnije projekte i treba da imaju prioritet.

• Preispitujemo efekte budućih projekata i projekata u toku, posebno u vezi sa očekivanim obimima i maržama, kao i preraspodelom resursa.

Često kompanije nastavljaju da finansiraju projekte i nakon procena da očekivani pokazatelji profitabilnosti investicija neće biti dostignuti, iako su investicije u skladu sa strateškim ciljevima. Isto važi i za projekte koji nakon realizacije ne donose očekivanu korist i za koje je veća korist od dezinvestiranja na teret troškova, nego od daljeg kapitalnog/operativnog finansiranja.

Proveravamo ambicioznost planiranih operativnih pokazatelja.

Jasno definišemo pokazatelje na koje menadžment ima uticaj. Radimo uporednu analizu budžeta/ostvarenja/prethodnih perioda, efikasnosti segmenata poslovanja u pogledu realizacije obima i marže, uzimajući u obzir i planirane promene ključnih pretpostavki poslovanja (tržišne cene proizvodnje/realizacije, cene energenata, sopstvene potrošnje, optimizacije rada postrojenja, promene logističkih parametara i slično).

Osim nabrojanih faktora, posebnu pažnju treba da obratite na kvalitet horizontalne komunikacije u vašoj organizacionoj strukturi, odnosno komunikacije sa drugim organizacionim delovima koji pripadaju vašim i ostalim funkcijama u kompaniji. Ono što smo uvideli kroz velike integracione projekte u kompaniji (uključujući naš projekat automatizacije procesa biznis planiranja) jeste da problem nastaje baš u delu kvaliteta odnosa sa drugim organizacionim delovima u kompaniji. Projekti i inovacije vode kompaniju ka dostizanju strateških ciljeva, a oni podrazumevaju angažovanje menadžmenta paralelno, najviše mimo tekućeg poslovanja. Ovo zahteva da kompanija ima razvijene poslovne procedure i organizovano tekuće poslovanje, jer projektno angažovanje zahteva učešće najkompetentnijih menadžera u kompaniji i njihovu manju angažovanost u tekućem poslovanju, i to, pre svih, menadžera srednjeg nivoa.

Od kvaliteta i razvijenosti veština menadžera za motivaciju i razvoj kadrova, kao i sposobnosti za saradnju i integrisanje u okviru više paralelnih projekata zavisi da li će vaša strategija ostati na nivou dobre ideje. Važno je da menadžer ima i sposobnosti rešavanja konfliktnih situacija, shvatanja važnosti zahteva različitih klijenata u kompaniji, kao i sposobnost upravljanja vremenom i rokovima.

 

Autor teksta je Nikola Turkan, Direktor sektora za Korporativno planiranje i analizu, NIS a.d.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 04.

 

Autor

Nikola  Turkan

DIREKTOR SEKTORA ZA KORPORATIVNO PLANIRANJE I ANALIZU

NIS a.d.


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina