“BI ILI NE BI, PITANJE JE SAD”. Leo Pandžić, Direktor Direkcije za Strateško planiranje, menadžment kontrolu i izveštavanje, DDOR Novi Sad.

“BI ILI NE BI, PITANJE JE SAD”. Leo Pandžić, Direktor Direkcije za Strateško planiranje, menadžment kontrolu i izveštavanje, DDOR Novi Sad.

Leo Pandzic

 

U današnje doba rapidni napredak u elektronici posledično „gura“ razvoj poslovnih softverskih rešenja. Ne tako davno hardver je bio presudan pri donošenju odluka top menadžmenta za pitanja kao što je – u kom pravcu će se razvijati informatička podrška. Danas za to služi softver. Ali opet, i nije samo do softvera.

Leo Pandzic

Leo Pandžić, Direktor Direkcije za Strateško planiranje, menadžment kontrolu i izveštavanje, DDOR Novi Sad.

Controlling počinje sa planiranjem

Ako planiranje u kompaniji dobro funkcioniše, odnosno ako su rezultati poslovanja unutar planskih granica, to znači da i top menadžment dobija ispravne informacije za donošenje poslovnih odluka. Ukoliko neka kompanija ima uveden Business Intelligence (BI), to znači da ima ne samo softver i sistem (alati, aplikacije ili standardizovani proizvodi), nego i celokupan proces upravljanja podacima. Kako se na kraju sve zasniva na računovodstvenim podacima, za kreiranje kvalitetnih izveštaja i planova neophodna su tri osnovna preduslova:

 • Obezbeđenost neophodnih ulaznih podataka
 • Struktura podataka prilagodljiva za visoku granulaciju upita i
 • Softver za manipulaciju podacima.

 

Značaj strukture podataka

Menadžer, vodeći neku kompaniju, metaforički rečeno, upravlja „avionom“. Na raspolaganju mu je na desetine instrumenata, pokazatelja, indikatora upozorenja itd., a on treba da detektuje sve te podatke sa instrumenata, i da zaključi koja je kombinacija pokazivača alarmantna, i kako da dođe bezbedno do ciljanog odredišta. Uz sve to, on mora da izbegava turbulencije, ostali saobraćaj i druge prepreke. Kompleksnost je izuzetna. Sve to liči na realno poslovno okruženja.

Navedena kompleksnost bi mogla da ima i suprotan zaključak, oslikana u izrekama: The less is more, odnosno „Manje je više“. Menadžeru je zapravo, u većini slučajeva, potrebna mogućnost da u što kraćem vremenu, na što manjem broju izveštaja, dobije sve ključne inpute na osnovu kojih se može doneti kvalitetna poslovna odluka. U tom slučaju, posao planera ili controllera je efikasno izvršen.

Slika1

Jednostavno – suština

slika2

Kompletno – kompleksno

                                                              

Moderna BI rešenja omogućavaju analizu skoro svih vrsta podataka i doprinose benefitu kompanija putem kontrole troškova, uvećanju prihoda, pa do poboljšanja opštih performansi kompanije, i to sve usled unapređenja donošenja zaključaka poslovanja. Problem kompanija koje nisu iz IT struke jeste u tome što se one nisu razvijale poput IT mikro-društava, pa time ni struktura, ni kvalitet podataka nije pratio mogućnosti BI alata. Održavanje zdravih podataka o klijentima, proizvodima, imovini i mnogo čemu drugome, zahteva neprekidnu brigu o tome. Zato u praksi i postoje česti slučajevi kada kompanije imaju periodična „čišćenja“ i unapređenja baza podataka, a zapravo, poenta je u inicijalnom, kvalitetnom kreiranju istih i još važnije, održavanju takve konstantnosti.

 

„Uraditi jednom i završiti“  i nije dovoljno dobra logika

Degradacija podataka je efekat koji, najčešće i ne mora da ima svoj vidljivi efekat na donošenje poslovnih odluka. Dok poslovne knjige kompanije pokazuju dobre rezultate, retko ko se zapita kakvi su podaci. Ali u suprotnom, ako jednostavnom inercijom pristizanja podataka u sistem sa određenim manjkavostima (nedostatkom atributa u vidu vremenskih odrednica i ostalih podataka iz strukture tabela šifarnika), uzrokuje da, kada je najčešće već kasno, dovede do toga da se moraju uraditi neizbežne promene u procesima poslovanja. Posledične aktivnosti u zavisnosti od kontaminacije podataka mogu biti manje ili više izražene kroz gubitak resursa i profita. Ono što ostaje kao problem jesu stari podaci koje je najčešće, skoro nemoguće unaprediti, jer su se izvori promenili, a svako poređenje poslovanja tekućeg sa prethodnim periodima – postaje nemerodavno.

Zato je izraz Data monitoring koncept koji na najefikasniji način osigurava kontinuitet ulaska zdravih podataka, što se postiže kreiranjem procedura i pravila koje validiraju ulaz u sistem, odnosno u suprotnom, zahteva se set dopuna za sticanje prava za upis u bazu. Ovakav sistem omogućava da se uoče slabe tačke u procesima kompanije, te izvrše korekcije istih.

Postoje tri klasična koraka kod obezbeđivanja kvaliteta podataka:

 1. Detekcija problema ulaznih podataka. Kako se baze podataka periodično pune podacima, to omogućava kreiranja utvrđenih poslovnih pravila koja obezbeđuju detekciju narušavanja integriteta baze podataka, pre nego što to postane kasniji problem.
 2. Generisanje trenutnih upozorenja. Kreiranje automatskog sistema markiranja i javljanja o postojanju „problematičnih“ podataka.
 3. Identifikovanje varijacije različitih pojava kvaliteta podataka. Kreiranje statistike i potencijalnih uzroka pri pojavi kontaminiranih podataka.

 

General reporting

U industriji osiguranja, kao i u svakoj drugoj grani privrede, postoji konačan skup kategorija kojima društvo upravlja. Krenuvši od osnovnih ulaznih veličina poput zaključene premije, likvidiranih šteta, investicionih prihoda i rashoda, troškova sprovođenja osiguranja, te grupa podataka koji spadaju u aktuarske podatke. Sve navedene, kao i mnogobrojne nenavedene kategorije, cirkulišu raznim tokovima među funkcijama društva i na kraju, često pre nego što ih menadžer vidi u nekom od oblika, stižu u planning i controlling. Barem bi tako trebalo da bude.

Ultimativni cilj društva u svetlu planninga, controllinga i reportinga, u slučajevima da više funkcija prezentuje svoje podatke top menadžmentu, jeste standardizacija veličina, kategorija i prikaza. Planiranje i kontrola u tom slučaju preuzimaju funkciju General reportinga koja usaglašava i definiše:

 • Set kategorija koji se prezentuje
  • Na primer, bruto zaključena premija bez poreza i bez primljenog saosiguranja, merodavne štete bez regresa, rezervisane štete bez troškova i sl.
 • Pravila za pojedine kategorije
 • kojoj klasifikaciji vrste osiguranja pripadaju (npr. regulatornoj ili internoj)
 • po kom zakonskom okviru se beleže, računaju i isporučuju nadzornom organu društva (npr. ažurnost likvidacije šteta, brojanje oštećenih lica i stvari…) i
 • po kojim se tehnikama specifične profesije izvode (npr. frekvencija šteta, matematička rezerva…).
 • Set izvedenih kategorija
 • racio šteta (u višestrukim opcijama za bruto i neto)
 • racio troškova (npr. sales driven, ukupan racio troškova…) i
 • stope rasta i učešća u totalu (horizontalna ili vertikalna klasifikacija.
 • Standardizacija prikaza iznosa (red veličine) i brojeva, i
 • Unifikacija grafičkih prikaza koja se u velikoj meri podudara sa poznatim IBCS pravilima koje promoviše Menadžment Centar Beograd.
Kategorija: Kalkulacioni elementi:
Gross claims ratio 1 Gross earned premium IGross incurred claims I
Gross earned premium I GWP (with CO received)Δ Gross unearned premium (with CO received)
Gross incurred claims I Gross claims settled (w/o allocated expenses; with CO received)Δ Gross RBNS claims reserves (w/o allocated expenses; with CO received).

Primer: Jedna od verzija standardizovanog obračuna Bruto racija šteta

 

Postizanjem gore navedenih ciljeva top menadžmentu se olakšava i ubrzava donošenje odluka, povećava kvalitet izveštavanja i automatizuje veliki broj aktivnosti, što dovodi do ušteda na više nivoa.

 

Primer granulacije podataka za biznis motori“

Osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje vozila čine preko 55% neživotnog osiguranja tržišta Srbije. Sama ta činjenica govori u prilog tome da su podaci vezani za ove dve grane osiguranja krucijalni u cilju što efikasnijeg definisanja strategije osiguravajućeg društva. Pojednostavljena struktura podataka koja daje sliku poslovanja motor biznisa obuhvatala bi sledeću „zvezdu“:

06

Prikazana struktura podataka motor biznisa, a slično je i u drugim biznisima, u raznim kombinacijama olakšava donošenje odluka po specifično posmatranim kategorijama, a time omogućava efikasnije prilagođavanje tarifa, u kom regionu tržišta treba rasti, i slično. U lancu kreiranja podataka neke poslovne promene i postojanje neprekinutog niza nadgradnje informacija o događaju donose stratešku prednost kompaniji u odnosu na konkurenciju koja to nema. U tom smislu, preduslov je postojanje već pomenutog Data monitoringa, uspostavljenih poslovnih procesa i sofverskih alata, što daje kvalitetnu osnovu BI sistema.

 

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #14. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku.

Još zanimljivih tekstova možete pročitati na ovom linku.

 

Autor

Leo  Pandžić


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Najviše komentara Najnoviji komentari
Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (516)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina