- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

BEZ STANDARDA NEMA KVALITETA! Gemba Kaizen™, Masaaki Imai

 

Standardi imaju sledeće glavne karakteristike:

 

 

 

 

 

Standards_Karteiordner_tashatuvango_Fotolia_2016_Responsive_1280x520

 

Većinu zadataka menadžera u njihovim svakodnevnim aktivnostima u gembi treba da čine aktivnosti održavanja. Kad održavanje stabilizuje i počne da kontroliše proces, menadžment može da planira sledeći izazov: poboljšanje ili unapređenje postojećih standarda. Gde nema standarda, ne može da bude ni poboljšanja. Zato su standardi osnova i za održavanje i za poboljšanje. Na primer:

 

 

 

 

 

Često se ispostavi da kompanija A bude bolja po kvalitetu od kompanije B – ne zato što je kompanija A bolja u svim aspektima procesa, već zato što kompanija A čini koordinirane napore da osigura da se u svim procesima postupa onako kako je određeno u standardima, dok je kod kompanije B utvrđeno da se tako ne postupa u jednom ili dva procesa. Stoga je standardizacija sastavni deo QA, a bez standarda ne može nikako da se izgradi održiv sistem obezbeđenja kvaliteta.

 

 

Ovaj tekst je preuzet iz knjige “Gemba Kaizen”, Masaaki Imaija. Masaaki Imai je najveći svetski ekspert za implementaciju kaizena, kao i osnivač Kaizen Instituta koji posluje u preko 60 zemalja sveta, a od 2015.godine i u Srbiji. Knjigu možete naručiti preko ovog linka. 

Gemba knjiga