- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

BEZ MANIPULACIJA. Izveštaji za Menadžment, Bojan Šćepanović

 

 

Grafikoni služe kao vizuelno sredstvo za poređenje numeričkih vrednosti. Ako se izabere pogrešno skaliranje, ti prikazi nisu pogodni da objasne stvarne odnose ili to čine samo u ograničenoj meri.

 

 

Pod pretpostavkom da grafikon treba da potpomogne poređenje numeričkih vrednosti, jasno je da to poređenje ne treba otežati korišćenjem nepravilno podešenih osa. U tom slučaju, grafikon nije “netačan”, već poruka koja se saopštava tim grafikonom ne odgovara numeričkim vrednostima na kojima se zasniva.

 

Untitled

 

 

Ono što važi za “sečenje” osa važi i za “sečenje” stubića. Sečeni stubići ili trake onemogućavaju pravilno vizuelno poređenje.

 

ja

 

 

Numeričke vrednosti se prikazuju kao površina npr. kada treba prikazati tri nezavisne vrednosti u obliku portfolia u dvodimenzionalnom prostoru zbog toga što se u suprotnom ne bi pravilno prikazale velike razlike u vrednosti. Ako se ove veličine površina tačno izračunaju i prikažu kao veliki krug lopti, njihove proporcije više ne bi bile tačne.

 

ss

 

 

Ako opseg u okviru jedne distribucije nije jednak, stepen vizuelne uporedivosti na tom prikazu biće izuzetno ograničen, ako ne i nemoguć.

 

sss

 

 

Na raspolaganju su oblici prikaza za upoređivanje ekstremnih vrednosti, što omogućava da se poređenja prikažu u dvodimenzionalnom ili trodimenzionalnom prostoru.

 

sasasasasasa

 

Ovaj tekst je preuzet iz knjige “Izveštaji za Menadžment”, Bojan Šćepanović. Knjigu možete naručiti preko ovog linka. 

MCB blog-Controlling magazin 03-Izvestaji-za-menadzment-SUCESS-korice