BEZ ALATA NEMA NI ZANATA – ERP & SUPLLY CHAIN, Miloš Jeličić, IT manager, Nectar

BEZ ALATA NEMA NI ZANATA – ERP & SUPLLY CHAIN, Miloš Jeličić, IT manager, Nectar

milos

 

Miloš Jeličić,IT manager u kompaniji Nectar,upućuje na korisnost ERP softvera i drugih alata iz informacionih tehnologija u savremenom svetu.

 

milos

Dobro ste pročitali? Šta je starije kokoška ili jaje? Alat ili zanat? To je večno pitanje kako u poslovnom tako i u životnom okruženju.

Ovaj tekst nadovezuje se na prethodni koji sam napisao u Controlling magazinu broj 6, na temu „ERP i controlling“ – kao što controlleri imaju potrebu za ERP-om, tako i zaposleni u Supply chainu imaju slične potrebe.

Poslovne potrebe tražile su digitalizaciju, tako da je savremeno biznis okruženje svoj razvoj i ekspanziju doživelo upravo onog trenutka kada su informacione tehnologije postale dostupne širokom broju korisnika, kako po funkcionalnostima, tako i sa aspekta finansijske isplativosti

 

ŠTA JE ERP?

ERP je visoko modularni integrisani poslovni informacioni sistem čija je namena da integriše poslovne potrebe i omogući da se poslovni procesi sprovode, prate i da se njima upravlja sa jednog mesta, sa jednom centralnom bazom koju koriste svi učesnici u organizaciji. Jedan od ključnih principa na kojima je nastao, jeste da se poslovna pravila i zahtevi prevedu i mapiraju u softversko rešenje kako bi praćenje i upravljanje bili konzistentni i integrisani.

Nectar1 copy

Kada je ERP sistem nastajao, nije se ni slutilo da će on postati najveći pokretač razvoja biznisa svih industrija sveta. Njegova modularnost u koju ulaze poslovne funkcije, kao što su: prodaja, proizvodnja, nabavka, distribucija, skladištenje, ljudski resursi i drugo, omogućila je da pojedinačni razvoj svake od ovih funkcionalnosti bude u ERP sistemu i da dostigne nivo najveće moguće ekspertize u koju je ugrađena najbolja praksa u industrijama u kojima se koristi.

 

ERP sistem treba da ima nekoliko glavnih karakteristika:

•        da je integrisan sistem

•        da se poslovni procesi sprovode u realnom vremenu

•        da može da se konfiguriše na zahtev korisnika

•        da je u njega ugrađena najbolja praksa (best practice)

•        da je orjentisan ka procesima

 

Istorijske faze razvoja ERP sistema su vrlo zanimljive i ključne su za razumevanje odnosa ERP-a i modula Supply chain.

Nectar2 copy

Razvoj ERP sistema započet je šezdesetih godina prošlog veka, i to zbog potrebe za:

•        planiranjem materijala

•        planiranjem proizvodnje

 

Prvo je nastao MRP I, zatim MRP II, da bi tek nakon trideset godina on zvanično postao i dobio naziv ERP, što je skraćenica za Enterprise Resource Planning, odnosno „Planiranje resursa preduzeća“. Iz ovog se može da se zaključiti da je ERP sistem nastao na potrebama poslovnih procesa u vezi sa materijalima i proizvodnjom, a koji su istovremeno i fundamentalni delovi SCM (Supply Chain Managementa).

ERP se danas koristi u svim industrijama sveta:

      Automobilska

      Avio

      Hemijska

      Bankarstvo

      Osiguranje

      Farmacija

      Maloprodaja

      Telekomunikacije

      itd.

 

Najveći svetski proizvođači EPR sistema su: SAP, Oracle, Microsoft i IBM. U Srbiji je najzastupljeniji SAP, koji ima nekoliko glavnih modula:

      FICO (Finance and Controlling)

      HRM (Human Resource Management)

      SCM (Supply Chain Management)

      PLM (Product Lifecycle Management)

      SRM (Supplier Relationship Management)

      CRM (Customer Relationship Management)

      itd.

 

ŠTA JE SUPPLY CHAIN?

Postoji nekoliko definicija za Supply chain:

•        „Supply chain predstavlja skup tri ili više entiteta neposredno uključenih u tokove proizvoda, usluga, novca i/ili informacija od izvora do krajnjih kupaca“ (Mentzer, i dr, 2001)

•        „Supply chain se sastoji od svih posredno i neposredno uključenih organizacija u zadovoljavanju zahteva krajnjih kupaca“ (Chopra i Meindl, 2004)

•        „Supply chain se odnosi na ključne poslovne procese koji kreiraju i isporučuju proizvod ili uslugu, počev od idejnog rešenja, preko razvoja i proizvodnje, pa zaključno do tržišne potrošnje.“ (Poirier i Bauer, 2000)

Istorijski gledano, pojava koncepta i termina lanca snabdevanja (supply chain) vezuju se za Ford motors kompaniju, kao najpoznatiji primer razvoja efikasnog lanca snabdevanja u proizvodnji. Prelomni trenutak u razvoju desio se uvođenjem masovne proizvodnje, a koja je jedino bila moguća uz efikasnu nabavku i dopremanje sastavnih delova direktno na proizvodnu liniju.

Sredinom sedamdesetih godina prošlog veka javljaju se prve ozbiljnije tehnike koje podržavaju funkcionisanje efikasnog sistema snabdevanja, kao što su Kanban sistemi, kao prvobitna verzija Just-In-Time (JIT) sistema dopremanja Tojotinih rezervnih delova iz Japana u Ameriku na finalnu obradu.

Ovo je ključni trenutak i tačka spajanja, kada dolazi do razvoja gore pomenutih upravljačkih koncepata MRP I i MRP II razvoja softverskih rešenja i početka nastanka ERP SCM sistema, koji će da razviju i da integrišu alate koji su danas nosioci poslovnog razvoja.

Supply chain modul nastaje iz poslovne potrebe za planiranjem i snabdevanjem. Tako integrisan, sa više poslovnih delova, kao što su finansije, controlling i HR, on čini srž ERP sistema u celini, a sa kojim je sada neuporedivo lakše upravljati, planirati, pratiti i donositi poslovne odluke u kompletnoj organizaciji.

 

Kao najrasprostranjeniji i najbolji ERP sistem na svetu, SAP SCM modul je samo jedan u nizu modula koji su na jednom mestu integrisali sve poslovne zahteve za snabdevanjem. Već pomenutim modulima PP (proizvodnja), MM (upravljanje materijalima i nabavka), WM (skladištenje), SD (prodaja i distribucija), priključeni su i moduli:

•        SNC (Supply Chain Collaboration)

•        APO (Advanced Planning and Optimizer)

•        EW (Extended Warehouse Management)

•        TM (Transportation Management)

•        FR (Forecasting and Replenishment)

 

Vidimo da su sa ovim proširenjem ugrađene sve operacije koje su neophodne jednoj organizaciji za njeno efikasno funkcionisanje i koje na taj način omogućuju da poslovni procesi SCM funkcionišu i stvaraju dodatu vrednost kompaniji u vidu optimizacije procesa, smanjenja troškova, smanjenja vremena snabdevanja i, na kraju, zadovoljstva krajnjeg kupca kao poslednjeg cilja i glavne svrhe postojanja lanca snabdevanja.

CM12

SCM, koliko god da obuhvata široku lepezu procesa kojima upravlja, ipak je samo deo jednog hijerarhijskog nivoa koji se nalazi iznad njega i deo je veće celine kojoj pripada i kojoj služi. Razvoj ERP sistema nije se zaustavio samo na ovome, već je kroz razvoj dalje faze integracije poslovnih potreba razvio i dodatne alate kojima se SCM služi. Danas vrlo značajan alat i jedan od najvažnijih za integrisano poslovno planiranje i upravljanje, jeste proces S&OP.

 

S&OP (Sales and Operations Planning) predstavlja set procesa na kojima se donose odluke koje imaju za cilj balans između tražnje i ponude, integraciju finansijskih planova i operativnih planova, kao i povezivanje strateških planova na visokom nivou sa operacijama na dnevnom nivou.

 

S&OP treba da ima sledeće karakteristike:

•        Da izvršava funkcije i da se na njemu donose odluke

•        Da uspostavlja ravnotežu između tražnje i ponude

•        Da vezuje operativne planove sa finansijskim

•        Da bude forma za uspostavljanje relevantne strategije i politike

 

Budućnost daljeg razvoja ERP sistema upravo je u ovom procesu koji integriše sve segmente jedne organizacije. Na slici vidimo da je ceo kontekst okruženja u kojem se SCM nalazi, u stvari samo jedan od integrativnih delova S&OP procesa. (nejasno je )

Na kraju možemo da kažemo da kraja nema i da se svakodnevno otkrivaju novi hijerarhijski i razvojni nivoi u koje je globalni poslovni svet odavno zakoračio. Pitanje gde su granice i zašto se one uvek pomeraju u trenutku kada se čini da se jedan razvojni nivo i ciklus u koje je preduzeće zakoračilo završio, ostaje za neke naredne susrete i teme. Ono što sa sigurnošću možemo da kažemo, jeste da su 19. i 20. vek doneli najznačajnija otkrića u poslovnom segmentu a da je ovaj vek u koji smo zakoračili svakako vek integracije u kojem spajamo sve delove ljudskog znanja i iskustva u novu celinu.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #12. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku. 

Autor

Miloš  Jeličić


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina