Bez alata, nema ni zanata – ERP ili BI sistem – odakle krenuti?

Bez alata, nema ni zanata – ERP ili BI sistem – odakle krenuti?

business inteligence

 

Na konkurentnom tržištu uspeh kompanije nije moguć bez planiranja, a planiranje nije moguće bez kvalitetnih informacija. Međutim, ponekad je izazov iz teško preglednih skupova neobrađenih podataka izdvojiti i prepoznati važne informacije i logične poslovne veze.

Smisao controllinga je u tome da se iz velikog broja dostupnih informacija izvuku one najvažnije, na osnovu kojih se mogu doneti najbolje poslovne odluke. Upravljanje mnoštvom podataka zahteva posebno znanje controllera, kao i efikasno povezivanje i vizualizaciju podataka, u čemu su BI alati postali nezamenljivi.

BI sistemi (Business Intelligence) obrađuju velike količine podataka, a analizom podataka izrađuju se izveštaji pomoću kojih je moguće pratiti trendove, pronalaziti povezanost između pojava i sa visokim procentom verovatnoće predviđati događaje.

Od samih početaka, Business Intelligence (BI) upoređivan je sa nizom analitičkih alata. Naravno, ako upoređujemo napredno BI rešenje sa običnim „ekselicama“- pobednik je jasan.

Međutim, ko ima prednost kada u priču ubacimo ERP?

 

ERP i BI – dva prsta jedne ruke

g

ERP i BI su dva pojma koja se često mešaju i pogrešno definišu. Radi se o dva različita tipa vrlo korisnih softvera koji ustvari obavljaju prilično različite zadatke, a odlično nadopunjuju jedan drugog.

Pojednostavljeno rečeno, ERP objedinjuje odeljenja i aktivnosti kompanije u jedinstven informacioni sistem. Svako odeljenje upravlja informacijama i podacima drugačije, a zadatak ERP sistema je da sve te podatke i informacije između različitih funkcionalnih područja unutar kompanije integriše i poveže u jedan funkcionalan sistem. ERP softver može unaprediti svaku kompaniju i značajno doprineti poboljšanju poslovanja – kako finansijskom, tako i operativnom.

Za razliku od ERP sistema, BI sistem pristupa svim podacima u arhivi podataka – kako strateškim (prihod, dobit i rast), tako i operativnim (rezultati prodaje na dnevnom nivou) – pa BI sistem omogućava dubinsku analizu i kreiranje jasne informacije koje na kraju utiču na budućnost kompanije.

BI analize su interaktivne i lako se mogu prilagoditi u skladu sa dinamičnim promenama na tržištu. Ako tokom pregleda podataka uočimo zanimljiv rezultat ili anomaliju, jednim klikom možemo dobiti informaciju koja pokazuje koji su parametri uticali na taj dobar, ili pak loš rezultat. Baze podataka kojima raspolaže BI sistem su ogromne i na njima radi veći broj korisnika, a informacije su iskazane u analizama vrlo jednostavno i efikasno, pa korisnika veoma lako mogu usmeriti na izvor problema.

 

Efikasnost i produktivnost na višem nivou

s

Za izradu ERP izveštaja – ili bilo kojeg drugog izveštaja iz drugih baza podataka – neretko je potreban dodatni angažman IT odeljenja koji danima prikuplja podatke i potrebne informacije. Zamislite situaciju u kojoj dobijate podatke vezane uz prodajne rezultate u proteklih sedam dana. Kako biste bolje razumeli situaciju, želite proširiti taj set podataka pa upućujete nalog IT odeljenju. Iako nisu oduševljeni zbog kratkog roka, šef IT odeljenja zadužuje nekoga da prikupi nove podatke jer – Vi ste predsednik Uprave. Zamislite tu situaciju u poziciji srednjeg menadžmenta, koji na novi set podataka mora čekati danima, jer pre Vas je svoje podatke zatražio zamenik predsednika Uprave, a potom i Vaše kolege iz drugih odeljenja.

BI sistemi pružaju mogućnost da pojedinačna odeljenja u kompaniji u samo nekoliko poteza mišem dobiju željenu analizu. Ovaj moderan pristup analitici štedi vreme i novac, a povećanje efikasnosti i brzine donošenja odluke diže produktivnost kompanije na jedan viši nivo.

Jedna verzija istine

f

ERP izveštaj je pun operativnih i transakcijskih podataka, pruža tačnu sliku Vaše kompanije iz operativne perspektive, ali nije izgrađen za obavljanje dubinskih analiza i veza između podataka. Smisao ERP softvera je da poveća efikasnost organizacije – unapredi komunikaciju među odeljenjima kompanije, doprinese uštedama u troškovima, kao i efikasnosti poslovnih procesa.

Sa druge strane, BI alati koriste podatke koji se skladište u bazu, odnosno sve podatke svih poslovnih rešenja koja su implementirana, uključujući i ERP izveštaje, kao i pojedinačne podatke izvan tih sistema. Na taj način kreiraju jedinstvenu osnovu nad kojom se vrše neophodne analize, a čiji rezultat ne ostavlja mogućnost dolaska do „više verzija istine“.

No, organizacije se u poslednje vreme sve više oslanjaju na sisteme modernog izveštavanja u kombinaciji sa sistemima poslovne analitike, predviđanja trendova i planiranja. Taj pristup omogućava veću fleksibilnost i dopušta donošenje odluka na strateškom nivou i pravovremeno prilagođavanje koje će uticati na poslovanje kompanije u budućnosti.

Kako krenuti i šta odabrati?

f

Pre nego što krenete sa odabirom alata, prvo odredite ciljeve svoje organizacije. Kad znate šta želite postići, možete prepoznati pravi pristup.

Ako Vam je potreban uvid u operativno poslovanje i imate potrebu za poboljšanjima na operativnom nivou, ERP je alat koji vam je potreban. Nakon što savladate razumevanje upravljanja na nivou operativnog poslovanja, vreme je za korak napred u smeru BI sistema, koji će Vam dati bolji uvid u strateško poslovanje, kao i razne, bolje načine izvođenja.

Na kraju, i ERP i BI sistemi usmereni su ka poboljšanju poslovnih rezultata i mogu pomoći u boljem poslovanju – iz tog razgloga bi bilo poželjno imati oba sistema koji se međusobno nadopunjuju u analitičkim i izveštajnim osobinama. Međutim, imajte na umu kako je redosled izbora važan – BI sistemi prirodna su nadogradnja svakog ERP sistema, jer donose naprednu analitiku i izveštavanja, pa je preporuka da prvo uvedete ERP, a tek nakon njega BI sistem.

Nakon što implementirate ove sisteme, sa zadovoljstvom ćete pratiti transformaciju vaše kompanije u ozbiljno brzu, modernu i dinamičnu kompaniju, okretnu i spremnu na nove poslovne izazove.

Više o Adactinim ERP i BI rešenjima pronađite na:

Adacta – ERP rešenja

Adacta – BI rešenja 

 

 

Autor

Gost 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (355)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje