Gde su moji novci? – Analiza varijansi materijala (količine i cene)

Gde su moji novci? – Analiza varijansi materijala (količine i cene)

GDE SU MOJI NOVCI? – ANALIZA VARIJANSI MATERIJALA (KOLIČINE I CENE)

 

Đorđe Keks, direktor FMCG konditorske kompanije SLATKA KUĆA analizira rezultate poslovanja za prethodnu godinu sa menadžmentom kompanije koji čine: Tom Količina – direktor prodaje, Marko Lin – direktor proizvodnje i Milan Mrav – controller.

ĐORĐE (direktor): Dobar posao! Izgleda da je naša prodaja prošle godine premašila budžet. Očekivali smo prodaju od 200.000 kg slatkiša, ali se ispostavilo da smo prodali 210.000 kg. Naporan rad prodajnog tima doneo je rezultate.

TOM (prodaja): Hvala, Đorđe. Našu snagu čine veliki prodajni tim i sjajni proizvodi.

ĐORĐE (direktor): Slažem se. Međutim, osim dobre prodaje, malo sam zabrinut za DM (direktan materijal) i DL (direktan labor-rad). Očekivali smo 5% povećanje ovih troškova u odnosu na prvobitni budžet, jer prodaja je 5% viša nego što je predviđeno. Međutim, prekoračenje troškova daleko je premašilo tih 5%. Moramo da držimo pod kontrolom troškove materijala.

MARKO (proizvodnja): Po meni, ovo nije tačno! Proizvodnja koristi manje materijala nego što je predviđeno budžetom, a prosečno vreme potrebno da se proizvede svaka jedinica takođe je manje nego što se očekivalo. To bi trebalo da rezultira time da troškovi materijala i troškovi radne snage budu niži od očekivanog, a ne viši.

ĐORĐE (direktor): Milane, vi ste sigurni u cifre koje ste mi prezentovali?

MILAN (controlling): Apsolutno. Ukupni troškovi direktnog rada i direktnog materijala bili su veći od planiranih, čak i nakon što se razmotri povećanje prodaje.

ĐORĐE (direktor): Možete li mi dati više detalja o tome kako se to desilo? Želim da znam šta je izazvalo rast troškova materijala. Kako ću ja mojoj dragoj da kupim novu bundu a sebi skroman Ferrari 458 Spider? Gde su moji novci?

Da pojasnimo. Đorđe je za vrednovanje rada svoje kompanije koristio analizu upoređivanjem stvarnih troškova (ACT) sa planskim (BUD). Ovo je kontrolna faza budžetiranja. Problem koji je nastao jeste prekoračenje troškova direktnog materijala. Mi ne možemo jednostavno da objasnimo ove troškove tako što ćemo reći da smo “platili više za materijal” ili “previše materijala je korišćeno u proizvodnji”. Razlika mora da se izračuna tako da se identifikuju tačni uzroci prekoračenja troškova materijala.

Razlika između stvarnih troškova i standarda (ili budžeta) obično se objašnjava dvema odvojenim varijansama:

 1. varijansa u količini (usage variance)
 2. varijansa u ceni materijala (price variance)

 

Dve vrste varijansi

Dve vrste varijansi

 

Zamislite da je kompanija imala sledeću situaciju u vezi sa nabavkom i potrošnjom za jedan materijal:

 

Primer

Primer

Očigledno je da postoji pozitivna varijansa od +2,5 EUR, što znači da je kompanija uštedela. Količinska varijansa jeste razlika između stvarne količine materijala koji se koriste u proizvodnji i budžetskih količina materijala koje je trebalo da se koriste u proizvodnji zasnovanoj na standardima. Varijansa u ceni materijala jeste razlika između stvarnih troškova za kupljeni materijal i troškova u budžetu na osnovu standarda. Controller tada počinje da računa varijanse:

1. Varijansa u količini

        Količinska varijansa je pozitivna za +5 kg (100 kg–95 kg) jer smo koristili manje materijala. Ako to želimo da izrazimo u novcu, to je onda 5 kg x 10,00                 EUR = 50,00 EUR. Direktor proizvodnje zaslužan je za pozitivnu varijansu od 50,00 EUR jer je efikasnije koristio materijal u proizvodnji.

 2. Varijansa u ceni

Varijansa u nabavnoj ceni je negativna za -0,5 EUR, jer smo plaćali višu cenu materijala (10,0 EUR–10,5 EUR). Ako to želimo da izrazimo u novcu, to je onda -0,5 EUR x 95 kg = – 47,5 EUR. Direktor nabavke je odgovoran za negativnu varijansu od – 47,5 EUR jer je skuplje plaćao materijal.

Primer: Varijansa u ceni

Primer: Varijansa u ceni

Uzroci varijansi materijala (količina, cena) mogu biti različiti. Odgovor moramo potražiti u sektoru nabavke, kada su cene u pitanju, i u proizvodnji, kada su količine u pitanju. Naredni prikaz sadrži nekoliko mogućih objašnjenja za ove varijanse.

 

MCB Controlling magazine 01 - 41 Analiza varijansi materijala

Bez obzira na uzroke negativnih ili pozitivnih varijansi, kompanija bi trebalo da preduzme korektivne akcije u vezi sa analizom varijansi materijala. Zato se i koristi izraz kontrolna faza budžetiranja korišćenjem analize varijansi.

Autor teksta je Dragan Vještica, menadžer controllinga, METRO Cash & Carry Srbija.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 01.

Autor

Dragan  Vještica

Direktor controllinga

Dr Oetker


1 Komentar

 1. Radmila Babic :
  13.02.2016 u 13:48|Permalink

  Super napisano. Samo sto za odstupanje uzrok moze biti i u indirektnim troškovima, kao i nacinu raspodele istih na nosioce-proizvode, sto menadzeri ,prilikom ove analize ,nisu spomenuli,jer je mnogo teze dokazati.

Napiši komentar

Newsletter pretplata

Najviše komentara Najnoviji komentari
Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (516)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina