AKTIVNOSTI MALIH GRUPA. Kaizen™ knjiga, Masaaki Imai

AKTIVNOSTI MALIH GRUPA. Kaizen™ knjiga, Masaaki Imai

Kaizen korice1

Aktivnosti malih grupa mogu biti definisane kao neformalne, dobrovoljne male grupe organizovane unutar kompanije da bi obavile određene zadatke u okviru radnog mesta. Aktivnosti malih grupa mogu biti raznih oblika u zavisnosti od njihovih ciljeva: big-brother grupe, big-sister grupe, QC krugovi, Zero defect pokreti, pokreti za postizanje no-errors, JK, mini-grupe za razmišljanje, grupe za predloge, bezbedonosne grupe, pokreti za angažovanje u radionicama, komiteti za povećanje produktivnosti, grupe ciljnog menadžmenta i grupe za razgovor na nivou radionica. Male grupe se često osnivaju da bi stimulisale razvoj između članova.

 

Dve teme izazivaju pomamu u japanskoj poslovnoj zajednici: TQC i aktivnosti malih grupa. Obe su postale tako popularne među japanskim poslovnim ljudima da postoji uverenje da bilo koja knjiga sa tim rečima u naslovu može da računa na najmanje 5.000 čitalaca. U svakoj knjižari se može naći obilje knjiga posvećenih ovim temama.

 

Japanske kompanije su tokom poslednjih 30 godina grozničavo radile na unapređenju kvaliteta. Upotrebljena su praktično sva sredstva, kao što su statistički alati, TQC i krugovi kvaliteta. Japanski biznismeni su čvrsto ubeđeni da je misija kompanije prvenstveno u tome da proizvodi kvalitetne proizvode koji zadovoljavaju tržišne zahteve.

 

QC krugovi su osnovani nakon pokretanja novog magazina za kontrolu kvaliteta 1962. godine. Ovo je nadzornicima i radnicima omogućilo da zajedno proučavaju i usvajaju najsavremenija znanja i tehnike iz oblasti kontrole kvaliteta. QC krugovi su, dakle, počeli kao grupe za učenje. Kasnije su se zainteresovali za rešavanje problema u radionici korišćenjem tehnika usvojenih učenjem u prethodnoj fazi. Japanski menadžment je odstupio od tradicionalne, inspekcijski orijentisane kontrole kvaliteta. Okrenuo se razvoju kontrole kvaliteta u oblastima proizvodnih procesa i razvoja novih proizvoda. Koncept se proširio obuhvativši dobavljače i podugovarače. Dok se kontrola kvaliteta u početku usmeravala ka proizvodnji i inženjerskim procesima, sve veći broj kompanija je usmeravao napore ka drugim oblastima kao što su administrativni poslovi, prodaja i usluge.

 

Jedno od najvećih otkrića japanskih menadžera u proteklih 30 godina odnosi se na podatak da se kontrola kvaliteta isplati. Ne samo da dovodi do poboljšanja kvaliteta već povećava produktivnost i smanjuje troškove. Proizvodi zbog poboljšanog kvaliteta ostvaruju najviše cene. Ukratko, napori usmereni ka povećanju zadovoljstva korisnika kroz poboljšanje kvaliteta proizvoda automatski vode ka poboljšanju produktivnosti i povećanom korporativnom učinku. Stoga ne treba da čudi što se japanski menadžeri klanjaju pred TQC oltarom. Kontrola kvaliteta danas nije samo inženjerska i proizvodna tehnika, ona je preuzela oblik sveobuhvatnog alata menadžmenta koji angažuje čitavu kompaniju, od top menadžmenta do običnih radnika.

 

Dok je produktivnost prva briga menadžmenta, kvalitet je zajednička briga radnika i menadžmenta. Evo kako radnici obično odgovaraju na zahteve menadžmenta za povećanje produktivnosti. „Zašto? Zar to ne znači da moramo da radimo više? Šta mi dobijamo?“ Niko ne može zanovetati kada menadžment zatraži saradnju radnika na sledeći način: „Hajde da porazgovaramo o kvalitetu.“ Kvalitet je na kraju krajeva jedini način da sačuvate konkurentnost i uslužite korisnika. Japanski menadžment je shvatio da napori ka poboljšanju kvaliteta automatski dovode do povećanja produktivnosti. Uvođenje novih proizvodnih koncepata kao što je kamban ne bi bilo moguće bez čvrstog temelja u obliku nadmoćne kontrole kvaliteta.

 

Postoje dve dimenzije industrijskih odnosa: (1) konfrontacija vs. saradnja i (2) formalna vs. neformalna organizacija. To je ilustrovano na slici 4.3. Aktivnosti malih grupa predstavljaju nekonfrontacioni, neformalni način rešavanja problema i uvođenja poboljšanja. Zapadnjački stil kolektivnog pogađanja je, za razliku od toga, konfrontacioni i formalan.

 

Untitled

 

Prednosti aktivnosti malih grupa postaju očigledno neposredne nakon njihovog pokretanja:

 1. male grupe postavljaju grupne ciljeve i rade na njihovom postignuću, ojačavajući opredeljenje ka timskom radu
 2. članovi grupe bolje dele i usklađuju uloge
 3. poboljšava se komunikacija između rada i menadžmenta, kao i između radnika različitog godišta
 4. moral je na višem nivou
 5. radnici usvajaju nove veštine i znanja i usvajaju kooperativnije stavove prema saradnji
 6. grupa je samoodrživa i rešava probleme koji bi inače bili u delokrugu menadžera, i
 7. odnosi između radnika i menadžmenta bivaju znatno poboljšani.

 

Aktivnosti malih grupa su počele kao neformalni, dobrovoljni oblik organizovanja. U međuvremenu su se izborile za uglednu i legitimnu poziciju u očima menadžmenta i japanskih kompanija.

 

Ovaj tekst je preuzet iz knjige “Kaizen”, Masaaki Imaija. Masaaki Imai je najveći svetski ekspert za implementaciju kaizena, kao i osnivač Kaizen Instituta koji posluje u preko 60 zemalja sveta, a od 2015.godine i u Srbiji. Knjigu možete naručiti preko ovog linka. 

Kaizen knjiga

Autor

Gost 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (393)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina