9 osobina koje treba da imaš ako želiš da budeš pravi vođa

9 osobina koje treba da imaš ako želiš da budeš pravi vođa

A kakav je tvoj šef?

Tajnu uspeha vođa uvek se želelo dokučiti. Tako se vekovima proučavaju oso­bine i ponašanja uspešnih ratnih vojskovođa, religijskih vođa, velikih istorijskih ličnsti, a u poslednje vreme posebno uspešnih po­slovnih vođa. Sve njih odlikuje, većina će se složiti, urođena obeležja, kao što su samouverenost, odlučnost, emocionalna stabilnost, inteligencija. Međutim, žele li biti uspešni, poslovne vođe današnjiće moraju se i prilagoditi okruženju koje se značajno razlikuje od poslovnog okruženja čak i pre samo desetak godina. Današnje je neizvesnije, turbulentnije i složenije, ali i globalnije te hiperpove­zano. Takođe, nauka, ideje i ljudi danas su važniji od zemlje, materijala ili kapitala, što dovodi do ,,rata za talente”. Devet je najčesće navedenih osobina suvremenih vođa, od kojih su prve tri vezana uz odnos prema drugima, a preostalih  šest uz ličnost vođa.

s

1. Sposobnost

d

larry Page

d

Najveći broj zaposlenih reći će vam da je retko koji od njihovih nadređenih pravi vođa. Zameraju im nedostatak sposob­nosti kreiranja motivirajućega radnog okruženja. Od vođa se očekuje da motivišu i inspirišu svoje podređene, odnosno da su zainteresovani osigurati njihovo zado­voljstvo na radu, entuzijazam, angažovanost, odanost, a čak i lojalnost odnosno ostanak najboljih zaposle­nih (talenata) u organizaciji. Ovo se traži u ,,dobu znanja”, u kom su ključni izvor konkurentske pred­nosti upravo ljudi, a što jako dobro znaju Larry Page i Sergey Brin (osnivači Googlea).

g

2. Izgradnja

g

Warren Buffett

g

Za dugoročan uspeh u po­slovnom okruženju danas se naglašava važnost izgradnje poverenja i dobrih međuljudskih odnosa, s obzirom na to da se veliki deo biznisa odnosi na međuljudske odnose, kao što to ceo svoj život ističe poznati filantrop Warren Buffett (Barkshire Hathaway). Uspešne suvre­mene vođe osiguravaju visoku razinu poverenja kako unutar organizacije tako i s partnerima izvan organiza­cije, putem potsticanja uzajamnog poštovanja i podrške, otvorene komunikacije odnosno iskrenosti i transparentnosti, zalaganja za pravednost i jednakost , ali i putem vlastitog integriteta, marljivosti i kompetentnosti , kao i time da su dobri timski igrači s kojima drugi žele raditi.

f

3. Duh saradnje

d

bill-gates

d

Poverenje je pretpostavka za uspešnu saradnju s drugima, deonicima i unutar i izvan organizacije. Uspešne savremene vođe sarađuju s drugima na obostranu korist, pri čemu su poprilično nehijerarhični. Povezuju se i dobro sarađuju s kole­gama različitih znanja, veština i sposobnosti (ali naravno istih vrednosti i ciljeva), odnosno okružuju se s ljudima koji donose različite poglede na stvari i ne boje se imati različito mišljenje od svog šefa. Na­dalje, uspešni savremeni vođe dele vođstvo odnosno potiču uključivanje zaposlenih u do­nošenje odluka – participacija tj. obogaćivanje (engl. empo­werment) zaposlenih , jer su svesni, baš kao i Bill Gates (Mi­crosoft), da na kraju dana ključni inventar organizacije izlazi kroz vrata. Pri tome pre­uzimaju odgovornost za propuste tima i kada za to nisu direktno krivi te zasluge pripisuju svima, a ne samo sebi. Izvan organizacije skloni su in­tegrativnoj, odnosno  dugoročnoj saradnji prema win-win principu s dobavljačima, klijentima i kupcima, a čak i konkurentima. Skloni su takođe strateškim partnerstvima koja im omogućuju uspešnije nošenje s globalnim izazovima jer shvataju njihovu ulogu i važnost u suvremenom poslovnom okruženju.

d

4. Inovativnost

d

elon musk

d

Naše doba obležavaju eksponenci­jalni rast inovacija, kao i radanje novih industrija zbog novih tehnologija. Stoga se od vođa traži da budu krea­tivni, inovativni, ali i znatiželjni, maštoviti i nekonfor­misti čak i kada im se zbog toga drugi smeju, kako bi svojim organizacijama osigurali opstanak i razvoj, kao što to na primer čini Elon Musk (suosnivač PayPala, SpaceX-a i Tesla Motorsa). Štaviše, od njih se traži da izgrade kulturu inovacija u svojim organizacijama, od­nosno da potiču inovativnost svih zaposlenih. To uk­ljučuje i stalnu spremnost na učenje i potragu za dobrim idejama po celom svetu, ali i interdisciplinarnost vođa , odnosno da su u stanju doći do novih ideja sintetizira­njem ideja različitih disciplina.

 

5. Posedovanje vizije

d

Stiv-Džobs

d

Uspešne savremene vođe imaju jasnu viziju uloge i budućnosti organizacije u kojoj rade, a što im omogućava visoku razini efektiv­nosti jer imaju jasne prioritete. Štaviše, često su usmereni na stvari koje su veće od njih samih, kao na primer Steve Jobs (Apple) i Mark Zuckerberg (Facebook), koji su u oblasti informacione tehnolo­gije svoje ideje pretvorili u stvarnost koja je odredila okruženje u kom danas živimo.

d

6. Optimističan pogled na promene

s

Sir-Richard-Branson

s

Pri­hvatanje promena i sklonost riziku usko su povezani s inovativnošću. Naime, ponekad biti inovativan znači isprobavati nove stvari, kao što je na primer ulaganje u oblast u koju niko pre nije ulagao, što na primer ceo svoj radni vek radi Sir Richard Branson (Virgin Group). Naravno, ko uvodi promene izlaže se riziku da ,,promaši”, ali to ih ne sprečava da pokušaju po­novno. Štaviše, vođa treba sam sebi priznati koji je njegov doprinos neuspehu, naučiti ponešto iz doživljenog te doraditi/promieniti način razmišljanja. Odnos prema promenama odražava se i u uspešnom nošenju s kriznim situacijama, u kojima su kvalitetne vođe jos kvalitetnije – brzo se prilagođavaju novona­staloj situaciji i traže kako je mogu iskoristiti za dobrobit biznisa. Pri tome im ,,dobro dođe” samopouzdanje, iz doživljenoga te doraditi odnosno promeniti način razmišljanja. Odnos prema promenama odražava se i u uspešnom nošenju s kriznim situacijama u kojima se dokazuje kvalitetan vođa – brzo se prilagođava novoj situaciji.

s

7. Angažovanost

s

lee-iacocca

s

Pravi vođa voli svoj posao i stoga je vi­soko angažovan (engl. en­gaged) – posvećen , zadu­bljen i energičan u onome što radi, kao što je bio Lee Iacocca (posebno na po­četku svoje karijere u Chry­sler Corporationu kada je bio spreman raditi za dolar na godinu). Marljiv je , požrtvovan , usresređen na posao, ali ne iscrpljuje se (brine se za svoje zdravlje umerenom i uravnotezenom ishranom, fizičkom aktivnošću i s dovoljno sna).

d

8. Izrazito razvijene interpersonalne veštine

d

herb kelleher

d

Odnosno briga za druge, saosjecajnost, stva­ranje klime koja ohrabruje izražavanje stavova i slično, obiležje su uspešnih savremenih vođa, kao na primer po empatičnosti poznatog Herba Kelle­hera (osnivač i bivši CEO Southwestairlinesa). Šta više, njihova se empatičnost ne odnosi samo na ljude njihova kulturološkog okruženja, nego i na ljude iz drugih zemalja i kultura. lmaju razvijenu tzv. glo­balnu empatiju, koju je kudikamo teže razviti, dakle ne samo da poštuju razlike među zaposlenima nego uviđaju koristi koje proizlaze iz njihovih ra­zličitosti, kao što su dob, pol, nacionalnost , kul­turno nasleđe itd.

d

9. Ostaju na zemlji

d

donald trum

d

Ne savetuje se dopustiti egu da naraste hranjen uspesima. Uspeh ne znači da je neko nepobediv ili da je vredniji od drugih. To je na svojoj koži osetio i, jedan od najuspešnijih bizni­smena našeg doba i pretendent na mesto predsednika SAD-a, Donald Trump. Uspešine vođe ne zavode se lako novcem i drugim simbolima moći nego zadržavaju integritet.

Izvor: Lider (jun, 2016.)

Autor

Gost 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (422)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina