5 KORAKA ZA USPEŠAN EMPLOYER BRANDING

5 KORAKA ZA USPEŠAN EMPLOYER BRANDING

smart

Raspisali ste konkurs za posao, ali pristigle prijave ne zadovoljavaju kriterijume ili se prijavio mali broj ljudi što vam je otežalo izbor?

 

Screenshot 2022-12-09 at 11.47.44

ZBOG ČEGA STE DOŠLI U OVU SITUACIJU?

Postoji nekoliko razloga. Prvo, nepostojanje reputacije ili loše izgrađena reputacija je jedna od opcija. Zatim, kvalitetni kadar se prijavljuje kod konkurencije. I treće, sam nedostatak kvalitetnih kandidata za određenu poziciju.

ŠTA MOŽE DA SE URADI POVODOM TOGA?

Employer branding – brendiranje poslodavca je odgovor za vašu muku.

Međutim, pre nego što pristupite razvijanju strategije brendiranja poslodavca, važno je da razumete kako ljudi vide vašu kompaniju. Temeljno ispitajte kako ljudi vide vaš brend. Ovo vam omogućava da shvatite da li vaše trenutne poruke i reputacija projektuju vrednosti i privlačnost kojoj težite. 

Postoji 5 koraka koje treba slediti kako bi se izgradila uspešna strategija brendiranja poslodavca (employer branding strategija). To su: 

 • Definisanje ciljeva
 • Definisanje profila kandidata
 • Definisanje vrednosti
 • Definisanje kanala i pravca komunikacije
 • Merenje efekata Employer Branding strategije 

1. DEFINISANJE CILJEVA

Prvi i najvažniji korak u izgradnji uspešne employer branding strategije je definisanje ciljeva koje želimo postići. Kako bi se izmerio uticaj brendiranja poslodavca, definisanje jasnih ciljeva je ključni deo svake strategije brendiranja poslodavca.

Ciljevi treba da budu SMART:

smart

 

Neki od najčešćih ciljeva su:

 • Povećanje broja prijava za posao
 • Visoko kvalifikovani zaposleni
 • Kvalitetniji kadar
 • Izgradnja poverenja 
 • Povećanje svesti o brendu poslodavca
 • Unaprediti iskustvo kandidata
 • Povećati stopu prihvatanja ponude za posao

2. DEFINISANJE PROFILA KANDIDATA

Da biste efikasno razvili strategiju brendiranja poslodavca, potrebno je odgovoriti na sledeće pitanje: Ko je vaš idealan kandidat?

Nakon toga razmislite koje osobine i karakteristike osobe želimo da vidimo kod osobe koju ćemo zaposliti? Kakvo je obrazovanje te osobe? Šta je motiviše? Zašto želi da radi kod nas? Nakon što jasno definišete profil idealnog kandidata, možete utvrditi i poruku sa ključnim vrednostima.

Kako biste privukli ljude koji se uklapaju u svoj tim, bitno je i da predstavite sebe u pravom svetlu. Takođe, akcentujte vrednosti koje želite da delite sa svojim zaposlenima.

Screenshot 2022-12-09 at 11.49.11

3. DEFINISANJE VREDNOSTI

Poznavanje onoga što vašu kompaniju čini jedinstvenom uveliko doprinosi stvaranju priče o vašem brendu. To je izjava o misiji vaše organizacije. Vrednosti organizacije. Njene društvene odgovornosti. Korporativna kultura.

Employee Value Proposition (EVP) bi trebalo da bude početak employer branding strategije i izvor sadržaja koji ćemo da plasiramo.

Šta je ono što je unikatno i što treba da se prožima kroz sve komunikacije? To je obećanje sadašnjim i budućim zaposlenima i zato mora biti istinito. Pojam EVP ne podrazumeva samo novčane već i one manje opipljive vrednosti, koje su veoma važne za zaposlene. Na primer, tu spadaju i prilike za napredovanje, stručno usavršavanje i razvoj karijere. Kandidatima je jako bitno i da njihova dostignuća budu prepoznata i priznata.

Odnos između poslodavca i zaposlenog mora da se podigne na viši nivo. S obzirom na to, emocionalne vrednosti mogu napraviti veliku razliku izmeđe vas i drugih poslodavaca. Ovo ne biste smeli ispustiti iz vida prilikom kreiranja strategije brendiranja poslodavca. Tu spadaju dobra atmosfera, podrška od strane kolega, timski duh, poverenje…

4.DEFINISANJE KANALA I PRAVCA KOMUNIKACIJE

Kandidat se susreće sa brendingom poslodavca u svakoj od faza prilikom konkurisanja za posao. Tokom procesa, koriste se različiti kanali komunikacije: društvene mreže, sajtovi za zapošljavanje, predavanja i radionice, inbound regrutovanje, oglasi za posao i slično. U ovom koraku potrebno je definisati metode i kanale koje će poslodavac koristiti kako bi idealnim kandidatima predstavio vrednosti kompanije. Koje će metode i kanale odabrati, zavisi od karakteristika idealnog kandidata.

Postoje dve metode i vrste kanala promocije Employer Branding strategije:

INTERNE

Prilikom oglašavanja slobodnog radnog mesta, poslodavci često zanemaruju mogućnost da se okrenu prvo svojim zaposlenima.  Vaši zaposleni već poznaju poslovni proces i organizacionu kulturu. Prilikom okretanja zaposlenima prilikom oglašavanja, jača se moral zaposlenih i njihova lojalnost zbog poruke da postoji mogućnost za napredovanje. 

Interne metode mogu biti:

 • Interno oglašavanje: web sajt, intranet, oglasne table
 • Ponovno zapošljavanje kandidata koji su ranije radili u organizaciji
 • Planiranje i razvoj naslednika na određenoj poziciji

EKSTERNE

Eksterne metode mogu biti:

 • Oglašavanje 
 • Preporuke zaposlenih 
 • Obrazovne ustanove 
 • Agencije za zapošljavanje 
 • Društvene mreže

5. MERENJE EFEKATA EMPLOYER BRANDING STRATEGIJE

Nakon što ste uspostavite strategiju brendiranja poslodavca, važno je da je redovno procenjujete i prilagođavate u skladu sa razvojem vašeg poslovanja. Od ključne je važnosti da analizirate rezultate i vidite šta se može poboljšati. Parametre kojima ćete meriti efekte i uspešnost Employer Branding strategije određujete u zavisnosti od postavljenih ciljeva.

 

Screenshot 2022-12-09 at 11.50.32

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina