- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

ONBOARDINGOM DO VRHA! Ivana Savović, specijalista za ljudske resurse, NLB banka

 

DOBRIM ONBOARDINGOM SPREČAVAMO LOŠ OFF BOARDING

 

Ivana Savović, NLB

Ivana Savović, NLB

Ivana Savović je specijalista za ljudske resurse u NLB banci od 2015. godine. Ivana kada kreira onboarding misli na svaki detalj i uzima sve parametre u obzir da ne bi došlo do off boardinga.

Nakon završenog procesa selekcije i izbora kandidata, poslodavac očekuje da se novi član tima u što kraćem roku adaptira na korporativnu kulturu nove kompanije i u što kraćem roku dostigne željeni nivo produktivnosti.

U poslednje vreme, izazov kompanijama jeste da osmisle i naprave dobar Onboarding program, koji neće biti stereotipan, ali koji sa druge strane može da podrži zaposlenog u njegovim prvim aktivnostima na novom poslu, pružajući mu šansu za što brže postizanje produktivnosti i uklapanje u radnu i korporativnu sredinu.

Privikavanje na nov sistem je izazov koji prati svaku promenu poslodavca. Novim članovima tima je neophodna podrška kao i pružanje bazičnih informacija o sistemu i njegovom funkcionisanju. Naša kreativnost prilikom osmišljavanja Onboarding procesa omogućila je prilagođavanje u kratkom roku.

Izbor prilikom kreiranja Onbordinga u smislu njegove dužine, samog procesa i načina primene, zavise od kompanije, veličine sistema i mogućnosti za primenu.

Naš Onboarding proces počinje pre dolaska novozaposlenog upućivanjem pismene dobrodošlice novom kolegi (putem mejla)  i obaveštenja timu u koji zaposleni dolazi, radi informisanja o dolasku novog kolege. Naše kolege su uvek pozitivno reagovale na dobrodšlicu koju dobiju i pre nego što zvanično dođu na posao prvog radnog dana, a do tada smo se potrudili da i sve kolege u timu budu informisane o njegovom dolasku. Sledeći korak je najznačajniji u procesu za novozaposlenog, a to je određivanje mentora – osobe koja će u narednom periodu biti njegova najveća podrška, a uglavnom mentor i jeste direktni rukovodilac; a nakon toga određivanje „Badija“ –osobe koja pomaže u socijalnom integrisanju novog kolege. Poželjno je izabrati osobu koja je deo istog tima, koja je dovoljno dugo u kompaniji i koja poznaje kolege i procese. Ono što takođe ostavlja dobar utisak jeste da radno mesto, zajedno sa neophodnom opremom, telefonom i formiranim imejl nalogom dočeka zaposlenog prvog radnog dana zajedno sa poklonom dobrodošlice. Pokloni uglavnom treba da budu pripremljeni tako da predstavljaju odgovor na potrebe radnog mesta i novozaposlenog u početku (rokovnik, hemijske, čokoladice, agende i sl).

Onboarding proces definiše detaljno svaku aktivnost u prva tri meseca po radnim nedeljama:

Naša praksa je pokazala da susret koji zaposleni imaju u neformalnom okruženju nakon mesec dana provedenih u kompaniji, sa kolegama iz ljudskih resursa i drugim kolegama koji su se u istom periodu pridružili timu  predstavlja ključan momenat za njihovu adaptaciju.

Pored opšteg uvođenja u posao koji uobičajeno podrazumeva predstavljanje dešavanja u sektoru, predstavljanje radnih aktivnosti i osnovnih projekata, raspolaganje radnim procedurama, predstavljanje metodologija, alata, ne zaboravimo da je novozaposlenima potrebna pomoć i u socijalnoj integraciji. Prilikom tog susreta upoznaju kolege koje su u istom periodu počele sa radom, razmenjuju iskustva, dobiju priliku da se predstave i saznaju sve neophodne detalje o kompaniji u kojoj rade a koji su možda bili propušteni.

Dobrim onboarding programom utičemo na organizacionu kulturu i organizacionu klimu i doprinosimo zadovoljstvu zaposlenih. Onboadring je šansa da predupredimo probleme u radu, nezadovoljstvo i nesnalaženje zaposlenih koji se priključuju timu. Dobrim onboardingom srečavamo brz dolazak offboardinga.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #13. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku.