- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

PERFORMANCE MANAGEMENT U KONTEKSTU CONTROLLINGA, Biljana Dimitrijević, CFO, KNAUF INSULATION

PERFORMANCE MANAGEMENT U KONTEKSTU CONTROLLINGA

PERFORMANCE MANAGEMENT

Biljana Dimitrijević,KNAUF INSULATIONS

Biljana Dimitrijević, KNAUF INSULATION

 

Biljana Dimitrijević je finansijski direktor za zemlje Južnog Balkana u Knauf Insulation od 2009. godine. Objašnjava PM kroz kontroling u njenoj kompaniji.

Svako preduzeće, u određenim životnim ciklusima svog poslovanja, suočava se i prilagođava različitim trendovima koji su uslovljeni uticajem mnogih faktora, pre svega ekonomskim i političkim dešavanjima, složenošću poslovnih promena, promenama u samim uslovima poslovanja, globalizacijom.

Uspeh svake organizacione jedinice meri se određenim pokazateljima. Odabir pravih performansi nije ni malo jednostavan i sam proces zahteva kaskadiranje od top menadžmenta na dole. Sama identifikacija performansi podrazumeva jasno definisane ciljeve, viziju i strategiju kompanije, što predstavlja ključ uspeha u kreiranju pravila od strane controllinga.

Informacije koje određeni indikatori pružaju, omogućavaju blagovremene i kvalitetne reakcije menadžmenta preduzeća i donošenje poslovnih odluka. Kombinacija finansisjkih i nefinansijskih pokazatelja, uključujući i lično prosuđivanje o poslovnim aktivnostima i njihovim nefinansijskim efektima vrlo su bitni prilikom donošenja svake odluke.

Knauf Insulation, kao članica Knauf grupe, koja posluje u preko 35 zemalja sa preko 37 fabrika u 15 zemalja i više od 5.000 zaposlenih, ima vrlo jasno i precizno definisane zahteve kada je reč o internom izveštavanju, budžetiranju i projekciji budućeg poslovanja.

Organizaciono, Knauf Insulation je podeljen na nekoliko regija, tačnije šest. Zemlje Južnog Balkana, sa centralom u Beogradu, obuhvataju 3 pravna lica i jedno predstavništvo, pripadaju Istočnoevropskoj regiji, i pokrivaju sledeće zemlje:

Odgovornost Generalnog direktora obuhvata poslovanje posebnog segmenta poslovanja – Construction business u svim ovim zemljama kao i deo Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije, dok su finansije odgovorne za gore navedene kompanije, kao i za pružanje knjigovodstvenih usluga sestrinskoj firmi u Beogradu.

Složićete se da već u ovoj podeli odgovornosti može da se uoči kompleksnost prikupljana, obrade, analize i prezentovanja samih podataka.

Knauf je proizvodno/prodajno orjentisana kompanija u kojoj je fokus stavljen upravo na ova dva segmenta poslovanja, ali i na marketing, koji predstavlja neizbežnu podršku prodaji. Naravno, sve ostale službe: logistika, nabavka, korisnički servis, finansije, računovodstvo i HR postoje da maksimalno doprinesu ostvarivanju što boljih proizvodno/prodajnih rezultata i samim tim boljem ukupnom učinku kompanije.

Kada je reč o performance managementu, u kontekstu controllinga, svaka dobro organizovana kompanija, koja ima jasnu viziju svoje budućnosti i svog poslovanja, i te kako pridaje veliki značaj razvoju controlling funkcije kako bi se što bolje, lakše i brže obrađivali različiti finansijski indikatori.

Od velikog značaja je informacioni sistem koji se koristi kako bi mogao da podrži sve kompleksnije zahteve. U našem slučaju to je SAP, ali za potrebe obrade podataka koji se nalaze u SAP-u, koriste se pomoćni softveri i alati kao što su Business Objects i Infor. Ovo je od naročitog značaja kada je reč o konsolidovanim podacima koji se obrađuju i analiziraju.

Postoji nekoliko bitnih segmenata same Knauf Insulation controlling organizacije, a to su:

Posebne jedinice controllinga se bave utvrđivanjem i merenjem performansi svakog pojedinačnog uticaja na ukupnu profitabilnost i svaka ova controlling jedinica ima svoje KPI’s koji doprinose ukupnom učinku kompanije. Prate se i finansijski i nefinansijski učinci, recimo  Sales controlling prati i analizira količine, prodaju i profitabilnost svih prodajnih aplikacija, marketinške akcije po svakoj aplikaciji i njihov uticaj na buduću prodaju i profitabilnost, praćenje prodaje po kupcima i grupama kupaca, radi se analiza konkurencije, tržišnih uslova, utvrđivanje veličine tržista i našeg učešća.

Izveštavanje stakeholder-a je na mesečnom nivou, izveštaji se dostavljaju u booklet formatu, gde su prikazani KPI’s za svaku zemlju pojedinačno, i naravno konsolidovani podaci. Prodajni Forecast se radi kvartalno, budžetiranje jednom godišnje i započinje prikupljanjem prodajnih podataka na osnovu kojih se radi alokacija proizvodnje po fabrikama, što je osnova za kasniji obračun proizvodnih troškova, cene koštanja, zaliha, operativnih troškova, …

Poređenje podataka je na mesečnom i YTD nivou i to uglavnom aktuelni period vs. budžet vs. forecast vs. prethodhna godina. Svako odstupanje u odnosu na periode poređenja je vrlo sažeto i konkretno pojašnjeno u samoj knjizi izveštaja.

Neki od ključnih KPI koji su trenutno u fokusu su sledeći:

Značaj  performance management-a je pre svega u usmeravanju fokusa na ostvarenje ciljeva, stratagije i vizije preduzeća, gde brzina prikupljanja i obrade podataka ima ključnu ulogu u donošenju kvalitetnih odluka. Fokus controllinga treba da bude na integrisanom sistemu kontrole za strategijsko i operativno upravljanje.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #13. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku.