- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

KOJA JE ULOGA MENADŽERA U KOMPANIJAMA? (www.mcb.rs/free)

Menadžer može da se opiše kao član kompanije koji predvodi druge ljude. Koncept menadžera nije vezan ni za kakav određeni nivo u hijerarhiji. 

Menadžer je osoba koja ostvaruje ciljeve uz pomoć drugih ljudi.

Upravljanje obuhvata vođenje složenih društvenih sistema i znači da se uzajamni odnosi između ljudi i stvari posmatraju holistički kako u odlučivanju tako i u svakodnevnoj praksi. Stoga upravljanje treba da obuhvati celokupan sistem i njegove veze sa raznim okruženjima. Menadžer prilikom vođenja ljudi primenjuje različite stilove vođenja.

 

Jacka Welcha smatraju jednim od najboljih menadžera. On definiše dobrog menadžera na osnovu 4E:

Ovaj tekst je preuzet sa linka www.mcb.rs/free. Kompletan tekst u štampanom obliku možeš pronaći u knjizi “Biblija controllinga”, Bojana Šćepanovića koju možeš kupiti klikom OVDE.