- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

ŠTA SU DUGOROČNA SREDSTVA? (www.mcb.rs/free)

Dugoročna sredstva su deo Bilansa stanja balance sheet odnosno njegove leve strane. Dugačak rok u finansijama je više od godinu dana. Ako se sredstva koriste kraće od godinu dana (na primer: keš, kupci, zalihe) onda ona pripadaju kratkoročnim sredstvima short term assets.

Glavni delovi dugoročnih sredstava su:

Najveći deo dugoročnih sredstava čine osnovna sredstva. Ako je kompanija mala, onda su sva dugoročna sredstva jednaka osnovnim sredstvima.

Ovaj tekst je preuzet sa linka www.mcb.rs/free. Kompletan tekst u štampanom obliku možeš pronaći u knjizi “Biblija controllinga”, Bojana Šćepanovića koju možeš kupiti klikom OVDE.