- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

ŠTA JE LIKVIDNOST? (www.mcb.rs/free)

Pod lividnošću podrazumevamo sposobnost kompanije da na vreme ispunjava sve kratkoročne obaveze. Likvidnost se može meriti na više načina:

 

Primer

Kompania Nelt Co ima period naplate od kupaca od 22 dana (DSO) za 2011. godinu. To je odličan rezultat i to znači da kompanija veoma brzo naplaćuje od kupaca i verovatno je likvidna.

Kompanije Medika ima period plaćanja dobavljačima od 198 dana (DPO) za 2012. godinu. To je loš rezultat i to znači da je kompanija nelikvidna i da ne može na vreme da plati dobavljače.

Likvidnost je jedan od tri glavna dela finansijskog trougla: likvidnost, profitabilnost i zaduženost.

 

 

Ovaj tekst je preuzet sa linka www.mcb.rs/free. Kompletan tekst u štampanom obliku možeš pronaći u knjizi “Biblija controllinga”, Bojana Šćepanovića koju možeš kupiti klikom OVDE.