- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

ŠTA SU TROŠKOVI ŽIVOTNOG CIKLUSA? (www.mcb.rs/free)

LCC je kombinacija procene investicije i obračuna troškova koja se odnosi na koncept životnog ciklusa proizvoda. U tom cilju, controlleri pokušavaju da analiziraju troškove jednog proizvoda tokom svih faza njegovog životnog ciklusa (od razvoja do prestanka proizvodnje). To bi trebalo da dovede do preporuka za dizajn proizvoda kao i za odluke o kupovini. Cilj je da se optimizuju troškovi tokom celog životnog ciklusa proizvoda a posebno u prvim fazama razvoja proizvoda. Jedan od alata koji se koristi kod samog dizajna proizvoda je target costing.

Ovaj tekst je preuzet sa linka www.mcb.rs/free. Kompletan tekst u štampanom obliku možeš pronaći u knjizi “Biblija controllinga”, Bojana Šćepanovića koju možeš kupiti klikom OVDE.