- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

ŠTA SU MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI- MRS? (www.mcb.rs/free)

Finansijski izveštaji se prave na osnovu računovodstvenih pravila (standarda). MRS je standard koji se primenjuje u Srbiji. MRS je standard koji se primenjuje u jednom delu Evrope, i to uglavnom za velike kompanije koje su na Berzi.

Postoje više različitih računovodstvenih standarda:

Ukratko, svaka zemlja ima svoje lokalne računovodstvene standarde i ne postoji jedan, jedinstveni računovodstveni jezik. Iako računovođe izgledaju jednoobrazno, oni su, ustvari, veoma različiti!

Za običnog “smrtnika” (menadžera) ovi standardi su manje-više isti, no u nekim slučajevima postoje značajne razlike između pojedinih standarda. Na primer, ako ste napravili Bilans uspeha po MRS ne možete tako lako da ga reklasifkujte (resortirate) da bude napravljen u skladu sa US GAAP. Umesto reklasifikacije, koristi se ponovno procenjivanje pozicija i to može trajati mesecima.

Primer tipičnih razlika između računovodstvenih standarda:

Evo primera oko kupovine i prodaje ove knjige.

Do 2004. godine Srbija je imala svoje lokalne računovodstvene standarde koji su se zvali JRS. Po njima, prodaja je značila „fakturisana realizacija“. To znači da ste morali da imate fakturu (formalni dokument) da bi prikazali prodaju u Bilansu uspeha.

Od 2004. godine Srbija primenjuje MRS, koji doslovce kaže sledeće:

Šta to znači u praksi? Zamisli da si kupio ovu knjigu, odnosno da ti je MCB „prodao“ knjigu. Kada MCB prikazuje prodaju?

Često menadžeri mešaju dva zakona: MRS i PDV. To su dva različita zakona i oni nemaju dodirnih tačaka. MRS se tiče knjigovodstva (knjiženje) a PDV poreza (plaćanje poreza).  Na primer, po Zakonu o PDV bitna je forma, a ne suština. To znači da MCB mora da izda fakturu sa 9 obaveznih elemenata PDV fakture,  da bi ti kao kupac, mogao da odbiješ PDV. Sa druge strane, po Zakonu o računovodstvu (MRS) faktura nije obavezna. Dakle, MRS i PDV su dve različite stvari.

U Srbiji se MRS koristi od 2004. godine. MRS (IAS) odnosno Međunarodni Finansijski Standardi Izveštavanja (IFRS International Financial Reporting Standards) je napisan od strane IASB sa sedištem u Londonu, Velika Britanija. Iako u sebi ima prefiks „Međunarodni“ to ne znači da se MRS svuda primenjuje. MRS je primenjuje u 20-ak zemalja. MRS ima primenu u sledećim zemljama:

IAS International Accounting Standards (MRS Međunarodni Računovodstveni Standardi)

Ukratko, možemo da sumiramo:

Ovaj tekst je preuzet sa linka www.mcb.rs/free. Kompletan tekst u štampanom obliku možeš pronaći u knjizi “Biblija controllinga”, Bojana Šćepanovića koju možeš kupiti klikom OVDE.