ŠTA ZNAČI TERMIN EBITDA? (www.mcb.rs/free)

ŠTA ZNAČI TERMIN EBITDA? (www.mcb.rs/free)

Biblija-controllinga-skraćeno_Page_01-skr1

EBITDA je skraćenica odnosno akronim.

EBITDA Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization

EBITDA može da se kaže i na sledeći način: profit kompanije, pre nego što se oduzmu tri troška:

 • Amortizacija (depreciation and amortization)
 • Kamata (interest)
 • Porez na dobit (taxes)

EBITDA govori koliko kompanija napravi operativnog keša. EBITDA se računa iz Bilansa P&L. EBITDA može da se izrazi nominalno (EUR, RSD) ili u procentima od prodaje (EBITDA %).

EBITDA u Bilansu uspeha možeš da dobiješ na dva načina:

1. Odozgo. Od Prodaje se oduzima COGS ali bez troškova amortizacije. Zatim se oduzima i OPEX. Ovo je zgodan način za trgovačke kompanije pošto je kod njih COGS jednak Nabavnoj vrednosti prodate robe.

EBITDA Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization 3

EBITDA je 950 mRSD ili oko 10 mEUR za 2005. godinu i toliko je NELT napravio operativnog keša. EBITDA marža je 8,2%.

2. Odozdo. Na operativni profit se dodaje amortizacija. Ovo je zgodno kada želiš da brzo analiziraš kompaniju.

EBITDA Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization 4

 • Da li EBITDA od 950 mRSD znači da je NELT imao toliko para na žiro računu?

Ne, EBITDA ne znači keš na računu. EBITDA znači da je NELT tokom godine približno stvorio 10 mEUR keša iz operativnog poslovanja a stanje na žiro računu zavisi i od drugih stvari (kupci, zalihe, CAPEX, krediti). Pored EBITDA, za stvaranje operativnog keša bitni su i kupci, zalihe i dobavljači. Ove četiri stvari (EBITDA, kupci, zalihe, dobavljači) govore o tome koliko je kompanija stvarno napravila novca iz operativnog poslovanja. Može se dogoditi da kompanija ima visok EBITDA ali da je istovremeno napravila i visoke zalihe; onda će imati manje keša na žiro računu. EBITDA kao i upravljanje obrtnim sredstvima (kupci, zalihe, dobavljači) čine CFO Cash Flow from Operating activities.

Svejedno, EBITDA je glavni pokretač stvaranja keša u kompaniji i mnogo kompanije strogo vode računa o visini EBITDA.

 • Zašto se koriste dva izraza: Depreciation i Amortization?

Obe reči na srpskom se prevode kao amortizacija. Depreciation se koristi za materijalna osnovna sredstva (zgrade, mašine, kola) dok se Amortization koristi za nematerijalna osnovna sredstva (softwer, licence, prava, koncesije). Za detaljnije objašnjenje pogledaj depreciation.

 • Zašto se koristi EBITDA a ne Operativni profit?

Ako  pogledaš Bilans uspeha  videćeš da je razlika jedino u Amortizaciji (depreciation & amortization). Operativni profit govori o operativnom profitu a EBITDA govori o operativnom kešu. Fokus kod EBITDA je kratkoročno stvaranje keša dok operativni profit zahteva dugoročno razmišljanje. U poslednjih 10-ak godina mnoge kompanije su postale izrazito fokusirane na keš i EBITDA s obzirom da je stepen tehnoloških promena izuzetno visok i osnovna sredstva brzo zastarevaju.

EBITDA Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization 6

 • Zašto se ne uzima kamata u obračun? Zašto ne gledamo samo krajnji profit kod kompanije?

Kamata se smatra neoperativnim troškom. Kamata je finansijski trošak koji plaćamo finansijerima  tj. bankarima. Analiza Bilansa uspeha po delovima je važna da bi razumeli koja vrsta problema postoji kod kompanije: operativni, finansijski ili neka treći problem.

EBITDA Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization 7

Sve četiri kompanije imaju prodaju od 100 i gubitak od -8. Gubitak je nastao zbog osenčenih delova. Koji je problem kod kompanija, kako može da se reši i koja od ovih kompanija „najbolje“ stoji?

Kompanija Anđela ima problem sa gross marginom koja je niska i iznosi 10%. Gross margina može biti niska iz više razloga:

 • prodajne cene su niske
 • nabavne cene su visoke
 • loš miks proizvoda
 • kombinacija sva tri faktora

Anđela ima operativni problem koji može da reši sa kupcima (više cene, drugačiji miks poizvoda) ili sa dobavljačima (jeftinije nabavne cene). Anđela ima i negativan EBITDA što znači da ona ne stvara keš iz normalnog poslovanja.

 

Bojan ima problem sa operativnim troškovima koji su visoki. U operativnim troškovima obično je najveći iznos plata zaposlenih. To znači da je Bojan neefikasan i da mora da optimizuje troškove. Optimizacija troškova je obično sinonim za otpuštanje ljudi. I ovo je operativni problem. Ovaj problem se rešava otpuštanjem ljudi, ali to utiče na moral kompanije, na loše međuljudske odnose, na gubitak motivacije, odlazak iz kompanije najboljih ljudi itd. Bojan ima i negativan EBITDA što znači da ni on ne stvara keš iz normalnog poslovanja.

 

Cuca ima problem sa bankarima jer ima visoke troškove kamata. Kamate su visoke jer:

 • Cuca ima visok iznos kredita
 • Kamate su nominalno visoke
 • Kombinacija oba razloga

Sa druge strane, Cuca pravi pozitivan EBITDA i pozitivan operativni profit. To znači da Cuca operativno dobro radi ali da ima finansijski problem. Ovo je problem koji je relativno lakše rešiti jer je Cuca dobra kompanija koja operativno pravi keš. Cuca je primer kompanije koja je često meta za preuzimanje od strane drugih kompanija.

Daca je super kompanija samo što se zamerila Ministru finansija! Duca mora da plati visok porez na dobit a sve ostale stvari su odlične. Ukratko, Duca ima poreski problem. Što se tiče poreza na dobit on se plaća na poseban način. Za više informacija pogledaj taxes.

I na kraju, evo i pobednika – Daca je najbolja kompanija jer su njeni problemi najlakši za rešavanje.

EBITDA Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization 8

 • Gde se koristi EBITDA?

EBITDA ima dosta široku primenu:

 • Koliko iznosi normalna EBITDA?

EBITDA najviše zavisi od contribution 1Što je viša Contribution 1, kompanija može da ima i višu EBITDA. To važi i u obrnutom smeru. Telekomunikacije, farmacija, FMCG, cementare imaju visok EBITDA jer je kod njih visok Contribution 1. Sa druge strane trgovci obično imaju nizak EBITDA jer je njihova Contribution 1 odnosno gross margina relativno niska.

 • Koje kompanije imaju najveću EBITDA?

Na ovo pitanje mogu da ti odgovorim na dva načina:

 • EBITDA % odnosno EBITDA kao procenat od prodaje. Obično su to visoko-profitabilne kompanije.
 • EBITDA u mEUR. Obično su to najveće kompanije u zemlji pošto one imaju visoke promete.

Evo i odgovora na oba pitanja:

I na kraju jedna zanimljivost. Ako ste nekada učili ruski u školi (kao ja) onda znate da se slovo „E“ na početku reči čita kao „JE“. To znači da ako budete radili u ruskim kompanijama očekujte da često čujete izraz

(j)EBITDA

Ovaj tekst je preuzet sa linka www.mcb.rs/free. Kompletan tekst u štampanom obliku možeš pronaći u knjizi “Biblija controllinga”, Bojana Šćepanovića koju možeš kupiti klikom OVDE.

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (344)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje