ŠTA ZNAČI AMORTIZACIJA? (www.mcb.rs/free)

ŠTA ZNAČI AMORTIZACIJA? (www.mcb.rs/free)

Biblija-controllinga-skraćeno_Page_01-skr1

Amortizacija je trošak koji se prikazuje u Bilansu uspeha. Amortizacija se računa kod osnovnih sredstava i predstavlja približan iznos izgubljene vrednosti osnovnih sredstava.

Primer

Kupio si laptop koji vredi 1.000 EUR. Posle 2 godine, procenjuješ da laptop vredi 600 EUR. Razlika od 400 EUR predstavlja amortizaciju laptopa za dve godine, odnosno godišnja amortizacija je 200 EUR. To znači da laptop vredi manje, ali ti nikome ne plaćaš keš. Jednostavno, laptop je zastareo i to se zove moralna i tehnološka zastarelost osnovnog sredstva.

Amortizacija je trošak ali nije keš. Zato se amortizacija često zove i noncash expenses. Amortizacija se računa u zavisnosti od:

 • roka upotrebe osnovnog sredstva
 • ostatka vrednosti osnovnog sredstva na kraju perioda
 • metode amortizacije (proporcionalna, funkcionalna, degresivna)

Primer

Kupio si Škodu Superb za 25.000 EUR. Procenjuješ da ćeš voziti kola 5 godina i da posle 5 godina možeš da prodaš kola za 5.000 EUR. Godišnja amortizacija iznosi 4.000 EUR i dobijena je po formuli:

(Nabavna vrednost – Ostatak vrednosti) podeljena sa brojem godina.

Ako iznose zameniš u formuli onda amortizacija iznosi:

 (25.000 EUR – 5.000 EUR) : 5 = 4.000 EUR

 

U praksi se najčešće podrazumeva da je ostatak vrednosti jednaka 0. U ovom slučaju ostatak vrednosti je 5.000 EUR, stoga je amortizaicija 4.000 EUR. Ukoliko bi ostatak vrednosti bio 0, onda bi godišnja amortizacija bila 5.000 EUR (25.000 EUR : 5 godina).

Pored izraza depreciation, na engleskom postoji i izraz amortization. Ovaj izraz se koristi za nematerijalna osnovna sredstva kao što su softwer, licence, prava, goodwill i sl. Nematerijalna osnovna sredstva nemaju fizičko postojanje. Na primer, softver SAP može koštati nekoliko mEUR i on se prikazuje kao osnovno sredstvo. Sa druge strane, SAP fizički ne postoji i sve što fizički dobiješ je ustvari nekoliko DVD-ova.

MCB - Deprecation 2

VIP Mobile je platio licencu za mobilnu telefoniju u iznosu od 300 mEUR. Licenca važi 10 godina. Iznos od 300 mEUR se amortizuje na 10 godina, što znači da je amortizacija 30 mEUR godišnje.

Stopa amortizacije se računa tako što se procenjuje rok upotrebe. Svaka kompanija samostalno procenjuje rok upotrebe osnovnih sredstva. Formula je :

Stopa amortizacije = 100 podeljeno sa rokom upotrebe

Primeri

 • Kupio si mašinu i procenjuješ da će mašina trajati 10 godina. Odatle sledi da je stopa amortizacije 10%.
 • Ti si muškarac i kupio si poslovnu torbu za sebe. Procenjuješ da će torba trajati 10 godina i stopa amortizacije iznosi 10%. Sa druge strane, tvoja žena je kupila poslovnu torbu za sebe i procenjuje da će joj torba trajati koliko i moda odnosno 3 meseca. Stopa amortizacije kod ženske torbe je 100%. Žene izgleda da imaju drugačiju „računovodstvenu politiku“ u odnosu na muškarce.

Obično se stope amortizacija grupišu u 5 do 7 grupa:

 MCB - Deprecation 3

Postoje tri glavne metode obračuna amortizacije:

 • proporcionalna metoda (svake godine ista amortizacija)
 • degresivna (svake godine manja amortizacija)
 • funkcionalna (u zavisnosti od potrošnje osnovnog sredstva)

Primer

Kupio si kamion za 100.000 EUR. Procenjuješ da kamion može da traje 5 godina, odnosno kamion može da pređe 1.000.000 km. Kamion je zaista prelazio sledeću kilometražu za 5 godina: 40.000 km, 300.000 km, 260.000 km, 300.000 km i 100.000 km. Obračun amortizacije uz pomoć tri glavne metode izgledaće na sledeći način:

MCB - Deprecation 4

Svaki od tri načina obračuna amortizacije ima svoje dobre i loše strane. 99% kompanija u Srbiji koristi proporcionalnu metodu a u nekim ređim slučajevima i funkcionalnu metodu (za mašine, kamione i slično). Degresivna metoda se u Srbiji skoro i ne koristi.

Takođe, u praksi postoje i tri različite vrste amortizacije:

 • Knjigovodstvena amortizacija. Ova amortizacija se obračunava u knjigama, odnosno iskazuje se u završnom računu.
 • Poreska amortizacija. Ova amortizacija se računa na osnovu poreskih propisa. Ova amortizacija služi za poreske izveštaje. Često je poreska amortizacija drugačija od knjigovodstvene amortizacije i onda nastaju deffered taxes (odloženi porezi).
 • CFC Calculated Fixed Costs. Ova amortizacija se računa isključivo za cenu koštanja, kao i za obračun prodajne cene. CFC isključivo služi za interne svrhe odnosno za controlling. CFC amortizacija je uvek veća od knjigovodstvene amortizacije.

Ovaj tekst je preuzet sa linka www.mcb.rs/free. Kompletan tekst u štampanom obliku možeš pronaći u knjizi “Biblija controllinga”, Bojana Šćepanovića koju možeš kupiti klikom OVDE.

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (352)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje