- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

KAKO SE KORISTI PORTEROV MODEL 5 SILA U BIZNISU? (www.mcb.rs/free)

Porterov model 5 sila je alat za strategijsku analizu jedne delatnosti (sektora, industrije, branše). Struktura i razvoj delatnosti direktno utiču na konkurenciju a tako indirektno i na strategiju koja jedna kompanija može razumno da primeni. Atraktivnost delatnosti (profitni potencijal) jedne delatnosti utvrđuju pet faktora:

Ovaj model je razvio Majkl Porter, profesor sa Harvarda.

Primeri:

Svaki od 5 delova se posebno analizira i ocenjuje. Uzmi za primer pregovaračku sposobnost kupaca. Ovde  možeš analizirati broj kupaca, profitabilnost kupaca, koliko kupci imaju informacije i sl. Na primer ako si u delatnosti prodaje kancelarijskog materijalaonda kupci imaju izrazito jaku pregovaračku moć jer postoji veliki broj dobavljača i teško je diferencirati svoju robu i/ili kompaniju. Sa druge strane, u delatnosti proizvodnja struje kupci nemaju skoro nikakvu moć jer je EPS Elektroprivreda Srbije monopolista. Svaki od faktora se ocenjuje od 0 do 7, gde 0 označava visoku atraktivnost a 7 nisku atraktivnost.   Pored toga, daje se i poseban ponder važnosti za kompaniju u rasponu od 0,0 do 1,0. Na sledećoj slici je primer kako može izgledati analiza za „Pregovaračku sposobnost kupaca“.

Pregovaračka snaga kupaca u ovom slučaju je 2,1 što je relativno slabo. Ukratko, to znači da u ovoj delatnosti kupci nemaju jaku snagu. Pošto se analiziraju svih 5 glavnih faktora („sila“), onda se pravi zbirni pregled za atraktivnost delatnosti. Ova delatnost sa prosečnom ocenom od 2,4 deluje veoma atraktivno za ulazak.

 Ovaj tekst je preuzet sa linka www.mcb.rs/free. Kompletan tekst u štampanom obliku možeš pronaći u knjizi “Biblija controllinga”, Bojana Šćepanovića koju možeš kupiti klikom OVDE.