Briga o ljudima na svim nivoima, Gordana Bukumirić, CEO, UNIQA

Briga o ljudima na svim nivoima, Gordana Bukumirić, CEO, UNIQA

GORDANA BUKUMIRIĆ, CEO, UNIQA OSIGURANJE

Tržište osiguranja u Srbiji konstantno se razvija. Gordana Bukumirić, CEO kompanije UNIQA Osiguranje, govorila je o specifičnostima i perspektivama ove industrije, naglašavajući da je briga o ljudima osnovni preduslov za uspeh i na poslovnom i na privatnom planu.

GORDANA BUKUMIRIĆ, CEO, UNIQA OSIGURANJE

GORDANA BUKUMIRIĆ, CEO, UNIQA OSIGURANJE

 

POSAO:

1.    Osiguranje je oblast koja je izuzetno razvijena u svetu. Koliko je ono razvijeno u Srbiji i kolika je potrošnja per capita (premija po glavi stanovnika) kod nas, a u odnosu na svet?

Sa prosečnim godišnjim izdvajanjem za osiguranja od 78 evra po glavi stanovnika, Srbija je među najniže rangiranim zemljama u Evropi, pa je samim tim i potencijal za rast poslovanja veliki. Poređenja radi, najveća evropska prosečna premija na godišnjem nivou iznosi 1.975 evra, i to u Austriji. U regionu, Hrvati izdvajaju 272 evra, Bugari 122, Crnogorci 117, dok su na dnu lestvice Makedonci sa 56 evra i Albanci sa tek 19 evra. Da bi se ovakva situacija promenila, potrebno je da imamo aktivnu ulogu u poboljšanju kvaliteta života ljudi i da budemo posvećeni kreiranju pozitivnih vrednosti u društvu, imajući u vidu sigurnu budućnost svih generacija. Naša misija je da konstatno radimo na edukaciji stanovništva i da podignemo svest o važnosti osiguranja. Nažalost, u Srbiji i dalje vlada mišljenje da je osiguranje skupo, nepotrebno i da se neželjeni događaji dešavaju drugima. Zato i želimo da svima približimo osiguranje kao potrebu savremenog čoveka. Na ovom putu u velikoj meri nam pomažu konstantne inovacije, a koje primenjujemo u svim sferama poslovanja. Razvili smo proizvod životnog osiguranja, kojim našim klijentima nudimo mogućnost da sami, prema sopstvenim potrebama, kreiraju svoje paket osiguranja. Jedni smo od lidera u segmentu privatnog zdravstvenog osiguranja, kao i prodaje proizvoda osiguranja u bankama. Takođe, uveli smo i  brojne druge mogućnosti, kao što su on lajn kupovina putnog osiguranja, on lajn prijava šteta i slično. Želimo da smo uvek, na jedan korak bliže svojim klijentima i da im prikažemo pozitivniju stranu života.

2.    UNIQA Osiguranje ima oko 600 zaposlenih i više od 500.000 klijenata u Srbiji. Koji su izazovi za Predsednika izvršnog odbora jedne ovakve kompanije?

Pred one čiji je posao da upravljaju kompanijskim vrednostima postavljene su velika odgovornost i obaveze – da rade sa ljudima, da ih uvode u posao i da brinu o njihovom razvoju i napredovanju. Svaki dobar lider mora da zna da „izvuče“ najbolje od svojih zaposlenih, da zna da ih motiviše, ali i da im omogući da se razvijaju. Zato je i najveći izazov da se, osim iskrenosti i poverenja, koji su osnova za dobar i zdrav poslovni ali i svaki drugi odnos, sa zaposlenima ostvari lojalan odnos koji se zasniva na razumevanju i spremnosti na konstruktivan dijalog. S jedne strane, predsednik izvršnog odbora u obavezi je da se potrudi da ispuni visoka očekivanja koja pred nas svakodnevno postavljaju akcionari, ali s druge strane i da osluškuje potrebe veoma zahtevnog tržišta. Trudimo se da misiju i viziju UNIQA osiguravajuće grupacije efikasno sprovodimo i prilagodimo tržištu Srbije. Svakodnevno, naša obaveza je da ostvarimo besprekoran balans i da kroz tačno i precizno strateško planiranje ispunimo zadate ciljeve. Ključni element u prevazilaženju ovih izazova su dobro razvijeni kanali komunikacije, kojima našu strategiju poslovanja prenosimo do svakog zaposlenog u UNIQA timu, i to kroz svakodnevne odluke. S druge strane, ono na šta je uvek potrebno da se stavi akcenat, jeste i dobra komunikacija s kolegama u regionu, a u cilju razmene iskustava kao i primera dobre prakse. Svakako, liderska pozicija zahteva i brojna druga angažovanja –  mi smo ti koji „grade mostove“ između kompanije i javnosti: uspostavljamo i održavamo dobre odnose s predstavnicima lokalne zajednice, brojnim partnerima, ali i predstavnicima medija.

3.    Osiguranje je specifična delatnost, recimo, Vaš tim profesionalaca sastoji se od ekonomista, aktuara, pravnika, inženjera, psihologa, prodavaca, IT stručnjaka… Kako je moguće da se organizuje dobro funkcionisanje jednog ovakvog tima, u čemu je tajna uspeha?

UNIQA tim je složan i uigran, i posluje na principima poverenja i timskog rada. Važno je da svi članovi imaju pozitivnu energiju, zdravu ambiciju i proaktivnost. Naša prednost je što je tim koji trenutno vodim upravo takav. Kažu da tim koji pobeđuje ne treba menjati, ali ga treba podržavati i razvijati. Svako od nas, bez obzira na poziciju na kojoj se nalazi i vrstu posla koju obavlja, jednako je važan za kompaniju, neprocenjivo je vredan i zaslužan za svaki postignut poen, za svakog novog klijenta i svaku stepenicu ka vrhu. Koliko zaposleni umeju, znaju, mogu – toliko će kompanija i da postigne.

4.    Privatno zdravstveno osiguranje je rastući segment, a UNIQA osiguranje je lider u njemu. Kakva je Vaša projekcija po pitanju razvoja ovog tržišta?

Iako je učešće privatnog zdravstvenog osiguranja na srpskom tržišu još uvek malo u poređenju s razvijenim evropskim zemljama, prethodnih godina ono beleži stabilan rast, što je posledica povećanja svesti o ovom proizvodu kod osiguranika, ali i sve bolje ponude osiguravajućih kuća. Ukupna ugovorena premija privatnog zdravstvenog osiguranja ostvarena u 2016. iznosila je oko 1 milijarde dinara, što predstavlja rast od blizu 20% u odnosu na 2015. godinu. Trend rasta nastavljen je i u 2017. godini. Vrlo je važno što se, za razliku od ranijeg perioda, struktura rasta privatnog zdravstvenog osiguranja polako izmešta s korporativnih na indivudalne osiguranike, što u suštini predstavlja pravu vrednost ove vrste osiguranja. Naša kompanija kao lider u oblasti privatnog zdravstvenog osiguranja u Srbiji, u prethodnom periodu zabeležila je izuzetan rast u realizovanoj premiji, a ono što posebno oslikava kvalitet naše saradnje s osiguranicima, jeste činjenica da je procenat obnova polisa veoma veliki. To znači da se portfolio tržišta zdravstvenog osiguranja polako stabilizovao i da će u godinama koje slede da beleži konstantan rast. Srpsko tržište definitivno ima veliki prostor za dodatno širenje, uzimajući u obzir broj mogućih osiguranika u poređenju sa trenutnim brojem od oko 50.000 lica koja uživaju benefite dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Da bi ta ekspanzija bila još veća, potrebno je da se uspostavi saradnja u okviru obaveznog i privatnog zdravstvenog osiguranja i da se povezuju državne i privatne zdravstvene institucije. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje bi u Srbiji trebalo da bude dopuna obaveznog zdravstvenog osiguranja. Primarno je potrebno da se razvija pružanje usluga koje ne postoje u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja ili pružanje višeg nivoa i kvaliteta usluga, a što bi trebalo da utiče na smanjenje izdataka pojedinaca na zdravstvene usluge “iz džepa”.

5.     UNIQA je prepoznata kao kompanija koja konstatno ulaže u društvenu zajednicu. Koje projekte biste izdvojili kao najvažnije?

Jedan od glavnih strateških pravaca UNIQA osiguranja jeste ulaganje u zajednicu u okviru koje posluje. Zato smo mi, tokom nepunih 11 godina koliko poslujemo na tržištu Srbije, podržali mnogobrojne humanitarne, sportske i kulturne projekte. Veoma sam ponosna na to što je UNIQA osiguranje krajem 2016. godine dobilo i nagradu ‘Planeta za biznis’ za društveno odgovorno poslovanje. UNIQA je jedan od pokrovitelja Vaterpolo Saveza Srbije, odakle su ponikli svetski, evropski i olimpijski šampioni. Takođe, tri godine za redom UNIQA je podržala i najveći atletski događaj u Srbiji – Beogradski maraton. Sportski put UNIQA osiguranja olakšala je i podrška ambasadora Saše Đorđevića, koji svojim imenom i postignutim rezultatima u košarkaškoj karijeri na najbolji način promoviše vrednosti ove kompanije. Tokom 2016. godine UNIQA je ulaganja u sport, kao zvanično osiguranje Olimpijskog tima Srbije, krunisala saradnjom i sa Olimpijskim komitetom Srbije. Početkom 2017. podržali smo i učesnike Specijalne Olimpijade Srbije na Zimskim olimpijskim igrama za osobe sa specijalnim potrebama. Takođe, podržavamo i kulturne manifestacije, pa smo tako dugogodišnji prijatelj jedinstvenog Šekspir festivala, ali i osiguravač mnogobrnojnih izložbi. Osim podrške najtalentovanijim sportistima, godinama unazad UNIQA je stajala i uz najbolje studente Srbije u okviru projekta „Putujemo u Evropu“. Razvili smo partnerstvo i sa Mokrogorskom školom menadžmenta, ali i bili deo akcije „Bitka za znanje“, tokom koje smo kupovinom Mbot robota omogućili mališanima lakše učenje robotike i programiranja. I naravno, podržali smo mnogobrojne humanitarne projekte.

6.     Vi radite više od dvadeset godina u osiguranju. Da li ste poželeli da nekada promenite industriju?

Čovek sazreva i menja se svakog dana, u skladu s novim izazovima s kojima se hvata u koštac i u skladu sa novim iskustvima koja stiče. Jer, ako se ne menja, čovek stoji u mestu i nema prostora za napredak. Ipak, koliko god da svakodnevni rad iziskuje konstatne promene i usavršavanja, nikad nisam želela da promenim industriju. Svakako, u biznisu nikad ne smete da se zadovoljite trenutnim stanjem. Kako bi stari Latini rekli, ‘ne napredovati, znači nazadovati’. Dakle, moje težnje će uvek da budu usmerene ka većem, boljem, efikasnijem poslovanju u okviru tržišta osiguranja, koje su u skladu i s ambicijima UNIQA osiguranja, a to je da budemo najbolja osiguravajuća kuća u Srbiji. To je ostvarivo kroz održivi rast poslovanja i superiorno servisiranje klijenata.

Controlling:

1.    Controlling je u poslednjih nekoliko godina zaživeo u Srbiji i kompanije imaju sve veću potrebu za njim. Kakvo je Vaše viđenje controllinga?

UNIQA osiguranje je potrebu za controlling funkcijom uvidelo od samog početka poslovanja na tržištu Srbije. Ova funkcija je neophodna za donošenje kvalitetnih odluka i projektovanje dugoročno održivog poslovanja baziranom na činjenicama. U početku razvoja cilj controllinga bio je unapređenje sistema izveštavanja, dok je vremenom on unapređen u funkciju koja ima strateški značaj i koja ima ključnu savetodavnu ulogu menadžmenta za strateško planiranje.

2.    Controlling započinje od strateškog planiranja. Kako se odvija proces strateškog planiranja u UNIQA osiguranju?

Strateško planiranje zasniva se na analizi tri osnovna parametra: kretanje makroekonomske situacije, kretanje tržišta osiguranja i projekcija kretanja poslovnih parametara unutar naše kompanije. Analizom ovih paramatera, a uz pomoć controllinga, menadžment kompanije donosi odluke koje određuju strateški pravac razvoja. Naši rezultati u prethodnom periodu pokazuju da je ovo pravi način i da garantuje uspeh i u narednom periodu.

3.    Kaže se da je controller “ekonomska savest menadžera”. Koliko Vama controlleri pomažu u donošenju odluka?

Prilikom donošenja strateških odluka controller ima važnu ulogu u obezbeđivanju relevantnih informacija i davanju alternativnih scenarija i njihovog uticaja na poslovanje. Kao što sam već napomenula, dobra i kvalitetna analiza, uz neizostavan predlog aktivnosti koji daje controller, obezbeđuje da odluke koje donosim sadrže dugoročnu viziju razvoja kompanije.

4.    Controlleri prave veliki broj izveštaja. Kako Vi zamišljate dobar izveštaj?

Dobar izveštaj je pregledan i koncizan i sadrži sve neophodne ključne parametre uspešnosti (KPIs) na jednom papiru. Ovakav izveštaj obezbeđuje da menadžment kompanije može da se fokusira na parametre koji oslikavaju trenutno stanje kompanije, ali i na parametre koji pokazuju dugoročne trendove i očekivanja u narednom periodu.

 

5.    Controlling procesi su visoko razvijeni u UNIQA osiguranju. Koje glavne oblasti i procese pokrivaju controlleri u vašoj kompaniji?

Karakteristika UNIQA osiguranja u svim zemljama jeste da su finansijski i sales controlling odvojeni po divizijama, ali da svakodnevno usko sarađuju. Dok je u finansijskom controllingu više pažnje posvećeno finansijskim KPIs (profitabilnosti, troškovima, investicijama…), u sales controllingu fokus je na unapređenju prodaje i predlaganju akcija u cilju ispunjenja prodajnih KPIs (planovi prodaje, stabilnost portfolija, teritorijalna pokrivenost, diverzifikovanost prodaje/proizvoda/tržišta…) Iako odvojeni, osnovni procesi controllinga su isti. Pre svega, to su procesi izveštavanja, analize ključnih parametara uspešnosti kompanije (KPIs) i strateškog planiranja.

 

PRIVATNO:

1.    Svakog dana ste u kontaktu sa velikim brojem ljudi – zaposlenima, klijentima, porodicom, prijateljima. Šta mislite, kako bi zaposleni opisali Gordanu? A kako bi je opisali prijatelji?

Ovo pitanje bih i ja volela da im postavim. Nadam se da me zaposleni vide kao osobu u koju imaju poverenja, nekog ko je uvek dostupan za njih i spreman na konstruktivan razgovor i hrabre odluke. Zaista verujem u to da su zaposleni najveća vrednost svake kompanije i da je timski pristup poslu jedini mogući put do uspeha i trudim se da im to stavim do znanja u svakodnevnom radu. Volela bih da oni to prepoznaju kao našu korporativnu vrednost. S prijateljima takođe gradim odnos zasnovan na poverenju i iskrenosti, tako da bih volela da su ovo osobine koje bi mi dodelili.

2.    Direktori imaju sve manje slobodnog vremena. Kako Vi provodite slobodno vreme?

Pozicija direktora velike kompanije zahteva da ste konstantno u pokretu. Ponekad se desi da i tokom jednog meseca budem u obavezi da posetim nekoliko različitih destinacija, kako bih prisustvovala raznim poslovnim sastancima i skupovima. Koliko god to bilo izazovno, ovo je jedna od prednosti moje profesije pošto volim putovanja. Ipak, kad se vratim u Beograd, volim da iskoristim slobodne trenutke za opuštanje uz dobru knjigu. Takođe, smatram da je svaki trenutak koji provedemo u prirodi dragocen, tako da se trudim da što češće prošetam uz reku, daleko od gradske gužve.

3.      Kako uspevate da ostvarite balans između privatnog i poslovnog života?

Da bi se radio uspešno, svaki posao zahteva dosta vremena i posvećenosti. Ništa se ne događa preko noći i neophodno je da se uloži mnogo truda u sve velike i važne stvari. Ali, ono što je još važnije, jeste da se ostvari balanas u svom životu, kako vas posao ne bi „progutao“ i kako biste uvek bili u stanju da sve držite pod kontrolom i da imate o svemu jasnu i objektivnu percepciju. Ponosna sam na to što sam uspela da uskladim privatno i poslovno i da ne zapostavim ni jedan od ova dva segmenata. Podjednak uspeh na oba polja je ono što me ispunjava. Bez podrške porodice, ne bi bio moguć ni lični a ni profesionalni uspeh.

4.       Svaki dan donosite veliki broj odluka. Koja je najteža poslovna odluka koju ste morali da donesete? 

„Dobar plan oblikuje dobre odluke – ovo je razlog zbog kojeg i dobro planiranje pomaže da se ostvare i neuhvatljivi snovi“, rekao je Lester Bitel. Ja verujem da odluke uvek treba da se donose tako da se prilagode vremenu, mestu i poslovnim poduhvatima, ali ono što nijednoj odluci ne sme da manjka, to su hrabrost u razmišljanju i delovanju, kao i transparentnost i otvorenost u komunikaciji.

5.    Vi ste uspešna žena sa dugogodišnjim iskustvom. Koji savet biste dali mladima koji započinju svoju karijeru u dvadesetim godinama? Koji bi bio savet za one u tridesetim, a koji za one u četrdesetim?

Tehnološki razvoj je unapredio procese i komunikaciju, ali je značajno promenio i sistem vrednosti. Sve se događa brzo i odmah. Neke industrije bazirane su na tradicionalnim vrednostima, kao što su poverenje, lojalnost, visoki moralni standardi… a to se izgrađuje vremenom i doslednim postupanjem. Osiguranje je jedna od njih. Mladima koji tek ulaze u posao dala bih savet da prvo izaberu profesiju koju vole i da budu spremni da ulože veliki trud i energiju kako bi postali najbolji u svom poslu. Biti dobar u nečemu više nije uspeh. Moraš da radiš na tome da budeš najbolji. Da učiš, da pitaš, da istražuješ, da konstantno pokazuješ interesovanje, da uvažavaš iskustvo i postojeću praksu. Međutim, to je proces koji zahteva vreme i strpljenje. Iskustvo nam govori da mladima često upravo to nedostaje. Kada dođu u ozbiljnije godine, moraju da budu svesni da su osnova svakog poslovnog uspeha konstantno usavršavanje i otvorenost za učenje. Koncept doživotnog učenja u osnovi je svake uspešne karijere, bez obzira na branšu i organizacioni nivo. Pri tom, ne mislim samo na praćenje inovacija u struci već i na razvoj veština koje su podjednako važne za uspešno obavljanje posla.

U četrdesetim, moramo da stojimo čvrsto na svojim nogama, da budemo spremni na veće izazove i hrabre odluke. Zaposleni u ovoj životnoj dobi trebalo bi da pokažu spremnost da svoja iskustva i znanja podele sa mlađim kolegama i da time omoguće kontinuitet poslovnih procesa. Mnoga znanja su tacitna, nepisana, iskustvena i neophodno je da se prenesu mlađim generacijama.

 

6.    Za kraj, završite rečenicu Vašim omiljenim sloganom iz UNIQA serijala „Misli…“

Misli snaga svakog člana je tim, a snaga tima je svaki njegov član.

 

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #12. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku. 

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (344)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje